Osnovni podatki
Trajanje:
1. januar 1996–30. junij 2001
Šifra:
Z6-8014 (B)
Opis

Etnologija preučeuje prehrano kot kulturno dobrino. Pri tem jo obravnava razvojno - od pojava posameznih dobrin prehrane, do njihovega prevzema ali odklanjanja, razširitve, ustalitve in predajanja iz generacije v generacijo. 19. stoletje je obdobje številnih inovacij na področju prehrane: dokončno se uveljavi in ustali v jedilnikih krompir, živilska industrija prične proizvajati surogate in konzervirano hrano, inovacije v kuhinjski opremi ponujajo nov način priprave hrane, razvijejo se nove kuharske tehnike. Vse to je vplivalo na pomembne spremembe prehrane na Slovenskem, še posebej ob prehodu 19. v 20. stoletje, kar z etnoloških izhodišč obravnava raziskovalni projekt.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

etnologija • prehrana • inovacije • prehod 19. v 20. stoletje • krompir • surogati • kuhinjska oprema • kuharske tehnike