Osnovni podatki
Sodelavci:
Sinja Zemljič-Golob
,
Maša Komavec
,
 
Trajanje:
1. julij 2001–30. junij 2004
Šifra:
L6-3057 (C)
Opis

Leksikon etnologije Slovencev povzema in dopolnjuje ugotovitve etnoloških izsledkov o kulturi na Slovenskem in v zamejstvu. Pri tem izhaja iz današnjih teoretičnih izhodišč v vedi in obravnava vse skupine prebivalstva. V Leksikonu etnologije Slovencev bo dobil vsak upoštevanja vreden pojem iz etnologije Slovencev svoje geslo; razlagam bo dodana problemska literatura in ilustracije (fotografije, risbe, preglednice, diagrami). Znanstvene metode za obdelavo gesel bodo enake kot pri drugih nacionalnih etnoloških leksikonskih delih. V delo so že vključeni skoraj vsi slovenski etnologi, ker je od nad 6000 predvidenih gesel napisanih že več kot 5500. Raziskovalni projekt je namenjen pisanju preostalih gesel in zaključni redakciji v obdobju 2001 - 2004. Leksikon etnologije Slovencev bo najobsežnejša sinteza etnologije Slovencev, ki bo služila raziskavam vseh humanističnih in družbenih ved na Slovenskem in v drugih slovanskih državah, tuji raziskovalci pa, ki jim slovenščina ni pretrda jezikovna ovira, bodo v njem našli temeljno znanje o naši dediščini. Leksikon etnologije Slovencev ima tudi širše uporabne razsežnosti: v šolstvu, pri kulturno-prosvetnem delu, gledališču, radiu, filmu in TV. S pridom ga bodo uporabljali univerzitetni študentje, muzealci, konzervatorji, profesorji in dijaki, kulturni ustvarjalci, novinarji in posamezniki, ki jih zanima kulturna dediščina.

Vodja projekta na ZRC

Raziskovalna področja

Leksikologija H353 • Narodopisje H400 • Kulturna antropologija, etnologija S220 

Ključne besede

Slovenci • etnologija • leksikon