Osnovni podatki
Sodelavci:
, ,
 
Trajanje:
1. oktober 2020–31. avgust 2023
Opis

Osrednji cilj projekta je rekonstrukcija slovenskih civilnodružbenih mrež kot povezovalnega elementa nastajajočega kulturnega polja, ki temelji na razumevanju kompleksnih razmer v Jugoslaviji in Evropi.

V okviru analize zgodovine v nastajanju, bo projektna skupina podrobno raziskala, na kakšen način so emancipatorne zapuščine iz 1980‑ih let, postale predmet procesov historizacije in dehistorizacije.

Osrednji sklopi raziskave:

analiza procesa oblikovanja novega kulturnega polja v Sloveniji v 1980‑ih;

rekonstrukcija slovenskih, jugoslavanskih in mednarodnih alternativnih in opozicijskih omrežij;

analiza postopkov historizacije in dehistorizacije civilne družbe in procesa demokratizacije Slovenije,

izdelava relacijskega in digitalnega arhiva.