Opis

S projektom nameravamo sistematično proučiti slovenske rokopise zgodnjega novega veka do srede 19. stoletja. V dosedanjem delu se je pokazalo, da v raznih arhivskih zbirkah po Sloveniji in v zamejstvu obstaja še več slovenskih rokopisnih besedil, ki jih literarna zgodovina nima v evidenci. O teh in mnogih drugih, komaj znanih rokopisih ne vemo, kakšna besedila vsebujejo, kdo so njihovi avtorji in kako so nastala. Gre za del slovenske literarne kulture, ki je do danes ostal v senci.

V okviru glavnih ciljev projekta bomo zato sistematično preiskali možna nahajališča še neznanih rokopisov; te bomo opisali po enotni, mednarodno uveljavljeni metodi (TEI Guidelines) in podatke bomo objavljali v nastajajočem Registru slovenskih rokopisov; izbrana besedila bomo analizirali in objavili v znanstvenokritičnih izdajah na portalu eZISS. Nadejamo se, da bodo odkriti teksti in s tem povezane analize prispevali k razumevanju rokopisne kulture kot vitalnega dela slovenskega slovstva novega veka in k novemu ovrednotenju vloge tega slovstva v slovenski literarni zgodovini.

Vodilni partner

Vodja projekta

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

slovensko slovstvo • rokopisi • barok • razsvetljenstvo • elektronske izdaje • digitalna humanistika