Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu v Sloveniji

(brez)
Opis

Razvoj geografskega okolja na območju Slovenije v in po LGM-ju je v veliki meri potekal v odvisnosti od spreminjanja podnebja, dodatno pa so tako na okolje, kot posledično na življenje ljudi, vplivali izjemni dogodki, povezani s tektoniko našega ozemlja (potresi, podori in plazovi). Preplet procesov je vplival na razvoj površja, hidrografske mreže, pedogenezo in na razširjenost ter razvoj rastlinskih vrst, vse skupaj pa tudi na poselitev ter druge človekove dejavnosti. Na podlagi rezultatov raziskav dinamike okoljskih sprememb v predlaganem raziskovalnem projektu načrtujemo oblikovanje scenarijev prilagajanja spreminjajočim se razmeram v okolju, pri čemer je nujno tudi poznavanje človekovega zaznavanja in odzivanja nanje.


Visoko barje Šijec na Pokljuki (foto: M. Zaplatil)

V okviru tega projekta na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU poteka palinološka raziskava sedem metrov globoke vrtine, ki je bila januarja 2012 zvrtana na visokem barju Šijec. Z raziskavo bomo pripomogli k boljšemu poznavanju vpliva človeka in klime na razvoj vegetacije Pokljuke v zadnjih 15000 letih.


Raziskovalna področja
Arheologija H340
Geologija, fizična geografija P005
Paleobotanika, palinologija B300