Skip to main content
The Invisible Slavs. Župa Bled in the “Prehistoric” Early Middle Ages.


Avtor: Andrej Pleterski
Leto: 2013


Če izraz »prazgodovina« uporabimo za čas in prostor, ki ga pisni viri ne »vidijo«, potem imamo ozemlja, ki so »prazgodovinska« tudi v času, ki sicer splošno velja za »zgodovino«. V tem pomenu še vedno obstajajo v Evropi v času zgodnjega srednjega veka obširna ozemlja, kjer stanje pisnih virov lahko opišemo kot prazgodovinsko. Še posebej velja to za ozemlja, ki so jih naseljevali Slovani. Mednje spada tudi današnja Slovenija, kjer leži Bled. Ta »stopi v zgodovino« šele leta 1004.

Ali je ob tem notranji pogled v življenje za pisne vire nevidnih ljudi sploh mogoč? Res se ne moremo preprosto prestaviti v minuli čas, da bi si ogledali, kako je bilo. Lahko pa se postavimo v isti prostor (isti vsaj v koordinatnem smislu) in poiščemo vse preostanke nekdanjega življenja, ki so se zapisali v jezik, imena, ljudsko izročilo, oblikovanje in urejanje prostora, različne materialne ostanke, celo v mnogo mlajše pisne vire kot svojevrstni odmevi starejšega dogajanja. Najmanj, kar lahko z vsem tem dosežemo, je vloga pasivnega opazovalca. Zato skuša ta knjiga s souporabo različnih vrst virov (pisnih, arheoloških, etnoloških, filoloških, historično-geografskih) pokazati, da naloga, ujeti notranji pogled, morda ni povsem neuresničljiva. Podoba zgodnjesrednjeveške blejske družbe, ki se na ta način oblikuje, je slika gospodarsko in upravno-politično povezane celote. Ali so jo tedaj v resnici imenovali župa Bled, nam pisni viri sicer ne povedo, vsaj verjetno pa je.


Vasi v Blejskem kotu

Srednjeveški pisci govorijo o Slovanih kot ljudeh pretežno enakega jezika, prava in običajev. Kot osnovne politične gradnike slovanskega sveta lahko predpostavljamo posamezne župe, ki so bile podobno strukturirane, s sorodnim jezikom, pravom, običaji in rituali, kar je predpogoj za vtis celote, ki so ga imeli vsi, ki so Slovane opisovali. Morda je ustrezna matematična prispodoba, ki enači župe z nekakimi fraktali, saj na ravni vsake župe najdemo tisto, kar lahko sicer opazujemo tudi na ravni grupacij posamičnih žup v večje teritorialne skupine. V takem fraktalnem smislu je vsaka župa resnični pars pro toto;celote. Domišljati si, da s poznavanjem ene župe poznamo vse, je že samo zaradi različnih geografskih okolij seveda hudo pretiravanje, gotovo pa ni preveč predrzna misel, da smo s tem vendarle pomembno napredovali tudi v razumevanju celote.

Tiskana izdaja je samo v angleščini, slovenska različica Nevidna srednjeveška Evropa. Župa Bled pa je izšla v zbirki elektronskih monografij Inštituta za arheologijo.Kazalo vsebine

 • 1. INTRODUCTION
  • 1.1. Invisible history
  • 1.2. Motivations
   • The Slavs
   • Župa
   • Why the microregion of Bled
  • 1.3. Related research in the Eastern Alps and neighbouring areas
  • 1.4. Territory
    
 • 2. METHOD OF ANALYSIS
  • 2.1. Retrograde analysis of land cadastre
   • 2.1.1. Cadastral map
   • 2.1.2. Entering data into a cadastral map
   • 2.1.3. Reconstruction of the old land division
   • 2.1.4. Village plan
   • 2.1.5. Dendrogram of the village development
  • 2.2. Written sources
  • 2.3. Archaeological sources
    
 • 3.THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL VILLAGES
  • 3.1 Zasip and Mužje
  • 3.2. Spodnje Gorje
  • 3.3. Zgornje Bodešče and Spodnje Bodešče
  • 3.4. Višelnica
  • 3.5. Zgornje Gorje
  • 3.6. Poljšica
  • 3.7. Podhom
  • 3.8. Spodnja Bohinjska Bela
  • 3.9. Grad - Bled
  • 3.10. Koritno
  • 3.11. Grimšče/Rečica and the settlement at Pristava
  • 3.12. Želeče and Zagorice
  • 3.13. Mlino and Zazer
  • 3.14. Ribno
  • 3.15. Selo
  • 3.16. Zgornja Bohinjska Bela
  • 3.17. Blejska Dobrava and Zgornja Blejska Dobrava
  • 3.18. Spodnje Laze and Zgornje Laze
  • 3.19. Kupljenik
    
 • 4. LOCAL INHABITANTS OF BLED IN THE SECOND HALF OF THE 11TH CENTURY
   
 • 5. LANDOWNERS IN THE BLED AREA FROM THE 11TH TO THE 15TH CENTURY
  • 5.1. The Reynman family
  • 5.2. The Seepacher family of Mlino
  • 5.3. The Grimšičar family
  • 5.4. The Kranschrot family 5.5. The Families of Gorje
  • 5.6. The Lambergar family
  • 5.7. Other families
  • 5.8. Development
  • 3.19. Kupljenik
    
 • 6. EDLINGS OF THE 15TH CENTURY
   
 • 7. ŽUPANS OF THE BLED AREA FROM THE 12TH TO THE 15TH CENTURY
   
 • 8. MOUNTAIN PASTURES OF THE BLED AREA
   
 • 9. ROUTES IN THE BLED AREA
   
 • 10. LANDHOLDING AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE BLED AREA
  • 10.1. The Bled area at the beginning of the 7th century
  • 10.2. From the 7th century to the third quarter of the 10th century
  • 10.3. The second half of the 10th century
  • 10.4. The Bled area in the 11th century
  • 10.5. The Bled area in the 12th and 13th century
  • 10.6. The Bled area in the 14th and 15th century
    
 • 11. CONCLUSIONS AND DISCUSSION
  • 11.1. To believe or not to believe. Two archaeological tests
  • 11.2. General observations
  • 11.3. The original state of land division
  • 11.4. The Kosezes
  • 11.5. The fate of Župa Bled and its people
  • 11.6. Future trends
    
 • 12. NAMES, PLACES, SPECIAL WORDS
  • Writing of personal names
  • The meaning of names
  • Special words
    
 • 13.REFERENCES
  • General abbreviations
  • Archival sources
  • Published written sources
  • BibliographyRedna cena
35,00 €

Spletna cena
31,50 €


Ključne besede
arheologija
Bled
srednji vek
zgodnji srednji vek
zgodovina
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR