Skip to main content
Spremljanje demence v Sloveniji. Epidemiološki in drugi vidiki.


Uredili: Barbara Lovrečič, Mercedes Lovrečič
Leto: 2021


Vsake tri sekunde se v svetu pojavi nov primer demence in do leta 2050 bo v svetu vsaj 150 milijonov oseb z demenco. Svetovna zdravstvena organizacija je demenco proglasila za javnozdravstveno prioriteto 21. stoletja že pred pojavom pandemije SARS- CoV-2/COVID 19, ki je najbolj prizadela prav starejšo populacijo. Demenca je bolezen, ki prizadene posameznika, njegove bližnje ter širšo družbo. Zaradi vse večje odvisnosti od pomoči drugih tako demenca povzroča zdravstveno, ekonomsko, čustveno, psihično in telesno breme za obolelega in njegove skrbnike. Z demenco je še vedno povezana velika stigma. Manj kot polovica oseb z demenco je diagnosticiranih in zdravljenih, čeprav imamo na voljo zdravila, ki lahko upočasnijo potek bolezni. V večavtorski monografiji Spremljanje demence v Sloveniji: epidemiološki in drugi vidiki smo naslovili problematiko demence, še posebej v povezavi s covid-19. V publikaciji izpostavljamo ocene o razširjenosti problematike demence v Sloveniji, ki so bile narejene na slovenskih podatkih prebivalcev Slovenije. Publikacijo odlikuje večdisciplinarna obravnava tematik in je namenjena tako laični kakor strokovni javnosti.Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT:
     MONOGRAFIJI SPREMLJANJE DEMENCE V SLOVENIJI: EPIDEMIOLOŠKI IN DRUGI VIDIKI
Jana Goriup
     DEMENCA V SREDIŠČU POZORNOSTI V ČASU PANDEMIJE COVIDA-19 OB SVETOVNEM DNEVU ALZHEIMERJEVE BOLEZNI 2021
Lilijana Šprah

PREDGOVOR:
     TEŽAVE OSEB Z DEMENCO SO KOMPLEKSNE IN POTREBNO JIH JE NASLOVITI INTERDISCIPLINARNO TER CELOSTNO
Barbara Lovrečič

NACIONALNA STRATEGIJA ZA OBVLADOVANJE DEMENCE V SLOVENIJI
Nadja Čobal

PREVALENCA DEMENCE MED PREBIVALCI V EVROPI IN SLOVENIJI: PREGLED LITERATURE
Mercedes Lovrečič, Anja Petra Bencek in Barbara Lovrečič

PREVALENCA DEMENCE V SPLOŠNI POPULACIJI: Pregled in primerjava ocen prevalence demence za svet, Evropo, Slovenijo in ocena za Slovenijo za leto 2018 ter projekcija za leto 2030
Mercedes Lovrečič in Barbara Lovrečič

PREDPISOVANJE ZDRAVIL ZA ZDRAVLJENJE DEMENCE V SLOVENIJI V OBDOBJU 2008–2020
Marjetka Jelenc, Mercedes Lovrečič, Aleš Korošec, Sabina Sedlak

PADCI PRI STAREJŠIH ODRASLIH
Mateja Rok Simon

EKONOMSKO BREME DEMENCE V SLOVENIJI V OBDOBJU 2015–2018
Sabina Sedlak, Barbara Lovrečič, Jože Sambt, Marjetka Jelenc

NEVROPSIHIATRIČNE POSLEDICE COVID-19
Mercedes Lovrečič, Lucija Grkman in Barbara Lovrečič

VPLIV PANDEMIJE COVIDA-19 NA ZAPOSLENE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV
Barbara Lovrečič, Lucija Grkman in Mercedes Lovrečič

PANDEMIJA COVIDA-19 IN DUŠEVNO ZDRAVJE STAREJŠIH ODRASLIH
Barbara Lovrečič, Nina Mavrič in Mercedes Lovrečič

VKLJUČEVANJE OSEB Z DEMENCO IN POMEN ZDRUŽENJA BOLNIKOV PRI RAZVOJU PODROČJA DEMENCE V SLOVENIJI
Štefanija Lukič Zlobec, David Krivec

POMEMBNE POVEZAVE GLEDE PREPREČEVANJA ŠIRJANJA VIRUSA SARS-CoV-2 IN DRUGIH UKREPOV V ČASU PANDEMIJE COVID-19Še ...Ključne besede
COVID-19
demenca
projekcije
zdravljenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR