Skip to main content
Vodič po motnjah razpoloženja [prvi natis]. Poti iz labirintov: rešitev vedno obstaja.


Avtorice: Mojca Zvezdana Dernovšek, Duška Knežević Hočevar, Lilijana Šprah
Leto: 2018


V življenju se nenehno učimo obvladovati različne stresne okoliščine, s čimer povečujemo svojo prožnost in odpornost nanje. Za dobro duševno zdravje pa je pomembno tudi načrtno povečevanje prožnosti in odpornosti na stresne okoliščine. Motnje razpoloženja so neposredno prepletene s stresom in odpornostjo nanj, zato je prvo poglavje posvečeno motnjam, ki jih povzroča stres, sledijo anksiozne motnje, depresija in bipolarna motnja razpoloženja. Opisi so kratki, jedrnati in vodijo k iskanju dodatnih informacij. Vodič zaokrožujejo praktični nasveti, kako prepoznati težave v duševnem zdravju, kako ukrepati in kakšne oblike pomoči so na voljo. Posebna pozornost je namenjena predstavitvi inovativne izobraževalne platforme OMRA, prve tovrstne pri nas. Platforma ponuja širok nabor orodij, namenjenih najširšemu krogu javnosti (spletna stran, delavnice, tiskovine, novičniki) in s pomočjo katerih so predstavljeni vzroki in posledice motenj razpoloženja ter različne oblike pomoči/samopomoči.

Namen vodiča je, da bi zmanjšali stigmo in sram, ki sta pogosti oviri pri ukrepanju in iskanju pomoči strokovnjakov. Zato posameznika motivira, da bi bolje skrbel za svoje duševno zdravje, v primeru morebitnih težav pa poiskal pravo in učinkovito pomoč.Še ...

Ključne besede
anksiozne motnje
bipolarna motnja razpoloženja
depresija
duševno zdravje
izobraževanje
motnje razpoloženja
stres
zdravljenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR