Skip to main content
Vznik subjekta


Avtor: Peter Klepec
Leto: 2004


Delo se loteva vprašanja aktualnosti pojma subjekta v filozofiji in politiki skozi analizo tistih avtorjev, ki so ga domnevno najbolj radikalno pokopali: pokaže, da vznik radikalno novega in problematika subjekta zavzema osrednje mesto v Deleuzovi filozofiji, kakor tudi v Lyotardovi pozni misli posvečeni praznini, v Foucaultovi obravnavi biopolitike in biooblasti, v delu Negrija in Hardta o Imperiju, ter nazadnje v Badioujevi predelavi temeljnih filozofskih kategorij biti, resnice in subjekta, na osnovi katerih je dandanes znova možna renesansa filozofije. Ta ima po Badiouju štiri razsežnosti, ki se v delu Vznik subjekta nenehno prepletajo: »V osnovi želja filozofije implicira razsežnost upora: ni filozofije brez nezadovoljstva mišljenja v njegovem soočenju s svetom, kakršen je. Pa vendar želja filozofije vključuje tudi logiko: to je, prepričanje v moč argumenta in uma.«Kazalo vsebine

Namesto uvoda: »Du sujet enfin en question«

I. Čas je …

… za filozofijo

… za štiri formule

»… iz tira«

… skozi pojmovne like

… za cogito à la Deleuze

II. Pred tako imenovanim zastorom zavesti

Imanenca kot bojni krik

Ateizem religije

Med automaton in tyche

Automaton transcendentale

Singularnosti

En sam glas

Skrivnost večnega vračanja

Bit = dogodek

III. Praznina kot rojstno mesto subjekta

Družbena vez in naloga filozofije

Prikazati nič

Med dvema dogodkoma

Lyotardova različica moderne

IV. Od zagat biopolitike k … subjektu

Genealogija neke krize

Med panoptizmom in novim diskurzom

Premik k biopolitiki in biooblasti

Foucault in Lacan: spodletelo srečanje

Foucault in Agamben: težave z realnim

Med reformizmom in revolucijo

Zametki nove teorije subjekta

V. Mnoštvo proti Imperiju

Zastavki

Imperij

»Ni Dieu, ni Maître, ni l’Homme«

Mnoštvo ali ljudstvo?

Nove definicije mnoštva

Kateri Deleuze?

»Deleuzovska dediščina«

VI. Za renesanso filozofije

Matematika je ontologija

Dve mnnoštvi

Imanentna prekinitev

Moč resnice

VII. Skupnost nove vrste

Mnoštvo med vojno in demokracijo

Od subjekta k substanci … in nazaj

»Misel obstaja«

Bibliografija navedenih del


Ključne besede
21. st.
filozofija
sodobna filozofija
subjekt
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR