Skip to main content
Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov. Izkušnje in razmisleki.


Uredila: Lilijana Šprah
Leto: 2019


Duševne motnje postajajo eden glavnih javnozdravstvenih problemov in skrb za dobro duševno zdravje pomembno vpliva na domala vsa področja našega življenja, vendar pa so po drugi strani duševne motnje od vseh kroničnih nenalezljivih bolezni tiste, o katerih imata laična in strokovna javnost najbolj različna stališča in prepričanja. Predsodki in napačne informacije so v povezavi z duševnimi motnjami bolj pravilo kot izjema, kar se odraža tako pri iskanju strokovne pomoči in zanimanju za zdravljenje kot tudi v prepričanjih o učinkovitosti zdravljenja. V večavtorski monografiji Z več znanja o motnjah razpoloženja do izhodov iz labirintov: izkušnje in razmisleki so avtorice in avtorji v okviru 21 znanstvenih in strokovnih prispevkov naslovili problematiko duševnega zdravja, s posebnim poudarkom na motnjah moderne dobe – motnjah razpoloženja. Publikacijo odlikuje večdisciplinarna obravnava omenjenih tematik in je namenjena tako laični kakor strokovni javnosti. Poseben prostor v njej je namenjen predstavitvi prvih rezultatov novega in inovativnega programa krepitve duševnega zdravja Z večjo pismenostjo o duševnem zdravju do obvladovanja motenj razpoloženja (akronim OMRA).Kazalo vsebine

KNJIGI NA POT
Težave v duševnem zdravju so kompleksne in potrebujejo večdisciplinarni pristop
Lilijana Šprah

PREDGOVOR
OMRA v zakulisju
Jana Šimenc

Duševno zdravje odraslih prebivalcev Slovenije skozi zdravstveno statistiko
Nuša Konec-Juričič, Domen Kralj, Anja Magajna, Saška Roškar, Špela Selak, Sandra Simonović, Matej Vinko

Umeščenost programa OMRA v javni interes o duševnem zdravju
Anela Klemenc Bešo

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018-2028
Jožica Maučec Zakotnik

Prispevek antropologije h kulturno obveščeni psihiatriji
Duška Knežević Hočevar

Uvajanje inovativnega programa pismenosti o motnjah razpoloženja v Sloveniji: rezultati in učinki programa
Lilijana Šprah

Anksiozne motnje
Mojca Zvezdana Dernovšek

Ponavaljajoča se depresivna motnja in depresija v sklopu bipolarne motnje
Mojca Zvezdana Dernovšek

Evalvacija učinkov programa opismenjavanja o motnjah razpoloženja na raven razumevanja značilnosti in posledic anksioznosti, depresije in bipolarne motnje razpoloženja
Lilijana Šprah

Umeščanje duševnega zdravja na družbena omrežja – primer programa OMRA
Jana Šimenc

Preusmeritev pogleda od stigmatiziranih k stigmatizirajočim
Duška Knežević Hočevar

Kako se je program OMRA dotaknil udeleženk in udeležencev delavnice
Duška Knežević Hočevar

Najpogostejša vprašanja o zdravilih za zdravljenje motenj razpoloženja
Rok Tavčar

Kognitivno-vedenjska terapija
Maja Bundalo Bočić in Mojca Zvezdana Dernovšek

Teoretična zasnova metode interpretacije simpotomov obsesivno-kompulzivne motnje (OKM)
Urška Battelino

Psihiatrično in ajurvedsko razumevanje in zdravljenje depresije: izkušnje pacientov v Sloveniji
Maja Kolarević

Svojci oseb z duševnimi motnjami
Mojca Zvezdana Dernovšek

Vloga nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja: primer društva Altra
Suzana Oreški

Vloga centra za socialno delo in koordinatorja obravnave v skupnosti pri obravnavi oseb s težavami v duševnem zdravju
Janez Sterle

Psihološki vidiki brezposelnosti
Brigita Vončina

Motnje razpoloženja pri uporabnikih opiatov
Barbara Lovrečič in Mercedes Lovrečič

Duševno zdravje v kontekstu sodobnih migracij
Sanja Cukut Krilić
 Še ...

Ključne besede
duševno zdravje
evalvacija
motnje razpoloženja
OMRA
zdravstvena pismenost
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR