Skip to main content
Zgodovinski spomin slovenskega Prekmurja. Druga izdaja polemike o knjigi Tiborja Zsige Muravidéktől Trianonig.
A szlovén Muravidék történelmi emlékezete. Polémia Zsiga Tibor Muravidéktől Trianonig c. könyvéről. Második kiadás.


Avtor: Vilko Novak
Leto: 2021


Zgodovina iz spomina (2004), polemika o knjigi Tiborja Zsige, ki sta jo začela Marija Kozar in Vilko Novak, je neusahljiv zgodovinski vir o javnem dogajanju s preloma tisočletja v postsocialističnem in demokratično prebujenem prostoru med Muro in Rabo. Nov naslov Zgodovinski spomin slovenskega Prekmurja smo izbrali zaradi Vilka Novaka, ki je s svojimi deli in spomini bil zgodovina Prekmurja, vsebina in način razpravljanja različnih avtorjev pa je spomin in tudi opomin večkulturnemu Prekmurju. S polemiko ob izdaji sporne knjige o trianonski meji v Prekmurju je želel Novak opozoriti na prelahkotno razpravljanje o vendstvu in na zanikanje, tudi zaničevanje slovenstva in slovenske prekmurske kulture. Posebej ga je skrbelo za Porabce in njihovo slovensko kulturo. Njegov prvi odziv kot živega pričevalca krutega časa v prvi polovici 20. stoletja je bil zato zelo čustven, kasneje je polemiziral bolj vsebinsko. Té osebne prizadetosti in vsebinskih poudarkov vélikega prekmurskega profesorja pa dosti polemikov ni zmoglo razumeti, tega niso mogli dojeti niti slovenski državni vrhovi – zaradi nepoznavanja zapletene kulturne situacije v Prekmurju in odmaknjenosti Prekmurja od središča Slovenije.



Še ...



Redna cena
19,00 €

Spletna cena
17,10 €


Ključne besede
državne meje
Madžari
Madžarska
mirovne pogodbe
narodne manjšine
narodnostno vprašanje
polemike
Prekmurje
Slovenija
svetovna vojna 1914-1918
Trianonska pogodba
Zsiga, Tibor




Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR