Skip to main content

29

JUN

16:00

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2021Osnovni podatki

 • Tip

  Javni razpis

 • Datum objave

  04. junij 2021

 • Datum oddaje

  29. junij 2021 do 16:00


Opis

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, Ljubljana, na podlagi 112. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce (m/ž) v letu 2021

pri izbranih mentorjih na raziskovalnem področju:

 • BIOLOGIJA
  dr. Andraž Čarni
 • NARODNO VPRAŠANJE (podpodročja: dediščina, etnične in migracijske študije; dodatne informacije ...)
  dr. Nataša Rogelja Caf
 • ZGODOVINOPISJE
  dr. Katarina Keber
 • ETNOLOGIJA
  dr. Saša Poljak Istenič
 • JEZIKOSLOVJE
  dr. Januška Gostenčnik
 • JEZIKOSLOVJE (podpodročja: terminologija, terminografija, slovenski jezik, slovanski jeziki, skladnja)
  dr. Mojca Žagar Karer
 • MUZIKOLOGIJA
  dr. Katarina Šter
 • UMETNOSTNA ZGODOVINA (podpodročje: srednjeveška umetnost)
  dr. Mija Oter Gorenčič
 • GEOGRAFIJA (podpodročje: kulturna in ekonomska geografija ter sorodne vede: preučevanje kulture, ustvarjalnosti in inovacij v prostorskem in regionalnem razvoju)
  dr. Jani Kozina
 • GEOLOGIJA (podpodročje: geologija krasa)
  dr. Bojan Otoničar
 • GEODEZIJA (dodatne informacije ...)
  dr. Žiga Kokalj

Razpisna dokumentacija: