Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)

Gregor Antoličič

asistent, mladi raziskovalec

Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Dr. Miloš Bartol

asistent z doktoratom

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Anton Cevc

znanstveni svetnik, predstojnik

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka v p.

Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik

Franc Cimerman

22.11.1933 - 1. 6. 2015

Klemen Čotar

zunanji sodelavec

Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom

Doc. dr. Liza Debevec

znanstvena sodelavka

Janez Dirjec

višji strokovnoraziskovalni assistant

Barbara Dolenc

Asistentka

Dr. Marjan Dolgan

upokojeni znanstveni svetnik

Dr. Darko Dolinar

izr. prof., upokojeni predstojnik

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Dr. Janez Dular

znanstveni svetnik

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), četrta predstojnica Inštituta

Dr. Stane Granda

znanstveni svetnik v p.

Jurij Hajna

samostojni tehnik

Dr. Eva Holz

znanstvena svetnica v p.

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (honorarni sodelavec)

Rada Jevremović

čistilka

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Izr. prof. dr. Naško Križnar

znanstveni svétnik

Duje Kukoč

mladi raziskovalec

Dr. Peter Lamovec

znanstveni sodelavec

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Alenka Maček

upokojena strokovna sodelavka

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka

Dr. Branko Marušič

znanstveni svetnik v p.

Dr. Darja Mihelič

znanstvena svetnica v p.

Dr. Vasja Mikuž

znanstveni sodelavec v pokoju

Karmen Urška Modic

Asistentka

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Tatjana Novak

Asistentka

Dr. Milan Orožen Adamič

znanstveni svetnik v pokoju

Vlasta Pacheiner-Klander

upokojena raziskovalka

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju

Doc. dr. Mojca Ravnik

znanstvena svétnica, predstojnica

Dr. Polona Sitar

Asistentka z doktoratom

Urška Smrke

Asistentka

Akademikinja, prof. ddr. Marija Stanonik

izredna članica SAZU, znanstvena svétnica

Majda Stanovnik

upokojena raziskovalka

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Amra Šabotić

čistilka

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)