Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Dr. Alenka Bagarič

raziskovalka

Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Dr. Miloš Bartol

asistent z doktoratom

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Jerneja Brumen

mlada raziskovalka, asistentka

Dr. Anton Cevc

znanstveni svetnik, predstojnik

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka v p.

Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik

Dr. Nataša Cigoj Krstulović

znanstvena sodelavka

Franc Cimerman

22.11.1933 - 1. 6. 2015

Akad. dr. Dragotin Cvetko

ustanovitelj in prvi upravnik inštituta (1980–1983)

Kata Cvetko-Barić

tehnična sodelavka

Dr. Valter Cvijić

mladi raziskovalec

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica
+386 1 47 06 467
breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.si

Klemen Čotar

zunanji sodelavec

Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom

Manuela Dajnko

asistentka

Manuela Dajnko

asistentka

Doc. dr. Liza Debevec

znanstvena sodelavka

Dr. Alenka Di Battista

asistentka z doktoratom

Vanja Dimc

strokovna sodelavka

Janez Dirjec

višji strokovnoraziskovalni assistant

Barbara Dolenc

Asistentka

Dr. Marjan Dolgan

upokojeni znanstveni svetnik

Dr. Darko Dolinar

izr. prof., upokojeni predstojnik

Dr. Jaša Drnovšek

znanstveni sodelavec

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Dr. Janez Dular

znanstveni svetnik

Nataša Đurić

zunanja sodelavka

Prof. dr. Aleš Erjavec

znanstveni svetnik

Jože Faganel

upokojeni profesor

Mag. Tomaž Faganel

raziskovalec

Klavdija Figelj

asistentka

Darja Frelih

strokovna sodelavka, bibliotekarka

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), tretja predstojnica Inštituta

dr. Petra Gostinčar

znanstvena sodelavka

Katarina Grabnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Stane Granda

znanstveni svetnik v p.

Jurij Hajna

samostojni tehnik

Dr. Eva Holz

znanstvena svetnica v p.

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Sandra Janžekovič

strokovna sodelavka

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka (upokojena sodelavka)

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Ivan Klemenčič

raziskovalec

dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Doroteja Kotnik

strokovna sodelavka