Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)

Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Dr. Miloš Bartol

asistent z doktoratom

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Anton Cevc

znanstveni svetnik, predstojnik

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka v p.

Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik

Franc Cimerman

22.11.1933 - 1. 6. 2015

Valter Cvijić

mladi raziskovalec

Klemen Čotar

zunanji sodelavec

Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom

Doc. dr. Liza Debevec

znanstvena sodelavka

Vanja Dimc

strokovna sodelavka

Janez Dirjec

višji strokovnoraziskovalni assistant

Barbara Dolenc

Asistentka

Dr. Marjan Dolgan

upokojeni znanstveni svetnik

Dr. Darko Dolinar

izr. prof., upokojeni predstojnik

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Dr. Janez Dular

znanstveni svetnik

Nataša Đurić

zunanja sodelavka

Prof. dr. Aleš Erjavec

znanstveni svetnik

Jože Faganel

upokojeni profesor

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), tretja predstojnica Inštituta

Dr. Petra Gostinčar

znanstvena sodelavka

Dr. Stane Granda

znanstveni svetnik v p.

Jurij Hajna

samostojni tehnik

Dr. Eva Holz

znanstvena svetnica v p.

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (honorarni sodelavec)

Sandra Janžekovič

strokovna sodelavka

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Doroteja Kotnik

strokovna sodelavka

Mag. Peter Kozel

asistent z magisterijem

Izr. prof. dr. Naško Križnar

znanstveni svétnik

Duje Kukoč

mladi raziskovalec

Dr. Peter Lamovec

znanstveni sodelavec

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Muriz

zunanji sodelavec

Alenka Maček

upokojena strokovna sodelavka

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka

Dr. Branko Marušič

znanstveni svetnik v p.

Dr. Tomaž Mastnak

znanstveni svetnik

Dr. Darja Mihelič

znanstvena svetnica v p.

Vasja Mikuž

dr., znanstveni sodelavec v pokoju

Karmen Urška Modic

Asistentka

Jože Munda

vodja Sekcije za biografiko, bibliografijo in dokumentacijo Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, glavni urednik Slovenskega biografskega leksikona

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica