Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)

Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Dr. Miloš Bartol

asistent z doktoratom

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Anton Cevc

znanstveni svetnik, predstojnik

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka v p.

Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik

Dr. Nataša Cigoj Krstulović

znanstvena sodelavka

Franc Cimerman

22.11.1933 - 1. 6. 2015

Valter Cvijić

mladi raziskovalec

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica
+386 1 47 06 467
breda.cebulj-sajko@zrc-sazu.si

Klemen Čotar

zunanji sodelavec

Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom

Doc. dr. Liza Debevec

znanstvena sodelavka

Vanja Dimc

strokovna sodelavka

Janez Dirjec

višji strokovnoraziskovalni assistant

Barbara Dolenc

Asistentka

Dr. Marjan Dolgan

upokojeni znanstveni svetnik

Dr. Darko Dolinar

izr. prof., upokojeni predstojnik

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Dr. Janez Dular

znanstveni svetnik

Nataša Đurić

zunanja sodelavka

Prof. dr. Aleš Erjavec

znanstveni svetnik

Jože Faganel

upokojeni profesor

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), tretja predstojnica Inštituta

Dr. Petra Gostinčar

znanstvena sodelavka

Dr. Stane Granda

znanstveni svetnik v p.

Jurij Hajna

samostojni tehnik

Dr. Eva Holz

znanstvena svetnica v p.

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)

Doc. dr. Primož Jakopin

višji znanstveni sodelavec (honorarni sodelavec)

Sandra Janžekovič

strokovna sodelavka

Nevenka Jerman

strokovna sodelavka

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Doroteja Kotnik

strokovna sodelavka

Mag. Peter Kozel

asistent z magisterijem

Izr. prof. dr. Naško Križnar

znanstveni svétnik

Duje Kukoč

mladi raziskovalec

Dr. Peter Kumer

asistent z doktoratom

Dr. Peter Lamovec

znanstveni sodelavec

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Muriz

zunanji sodelavec

Alenka Maček

upokojena strokovna sodelavka

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka