Vasja Mikuž

dr., znanstveni sodelavec v pokoju

Karmen Urška Modic

Asistentka

Jože Munda

vodja Sekcije za biografiko, bibliografijo in dokumentacijo Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, glavni urednik Slovenskega biografskega leksikona

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (honorarna sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Tatjana Novak

Asistentka

Prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik

Vlasta Pacheiner-Klander

upokojena raziskovalka

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)

Dr. Janez Premk

asistent z doktoratom

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju

Doc. dr. Mojca Ravnik

znanstvena svétnica, predstojnica

Dr. Blaž Resman

znanstveni svetnik v p.

Dr. Polona Sitar

asistentka z doktoratom

Urška Smrke

Asistentka

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Dr. Jurij Snoj

znanstveni svetnik, izredni profesor

Prof. ddr. Marija Stanonik

izredna članica SAZU, znanstvena svétnica

Majda Stanovnik

upokojena raziskovalka

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Radovan Škrjanc

znanstveni sodelavec

Mag. Jola Škulj

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki

Dr. Andreja Švab Lenarčič

zunanja sodelavka

Primož Tanko

mladi raziskovalec

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Katarina Trček

asistentka z doktoratom

Dr. Ivan Turk

zanstveni svetnik

Dr. Janez Turk

asistent z doktoratom

Izr. prof. dr. Andrej Vovko

znanstveni svetnik, prvi predstojnik Inštituta

Dr. Andrej Vovko

prvi predstojnik inštituta

Dr. Klemen Zakšek

zunanji sodelavec

Sinja Zemljič - Golob

bibliotekarka v pokoju

Saša Zorjan

Asistentka

Dr. Melita Zver Makovec

Asistentka z doktoratom

Dr. Janja Žitnik Serafin

znanstvena svetnica, druga predstojnica Inštituta