Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Mag. Branka Lazar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Alenka Maček

upokojena strokovna sodelavka

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka

Melanija Markovič

Strokovno tehnična sodelavka

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka

Dr. Branko Marušič

znanstveni svetnik v p.

Dr. Tomaž Mastnak

znanstveni svetnik

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (upokojena sodelavka)

Dr. Darja Mihelič

znanstvena svetnica v p.

Vasja Mikuž

dr., znanstveni sodelavec v pokoju

Karmen Urška Modic

Asistentka

Jože Munda

vodja Sekcije za biografiko, bibliografijo in dokumentacijo Inštituta za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, glavni urednik Slovenskega biografskega leksikona

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica

Dr. Aleš Nagode

raziskovalec

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica (upokojena sodelavka)

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Tatjana Novak

Asistentka

Prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik

Vlasta Pacheiner-Klander

upokojena raziskovalka

Dr. Danilo Pokorn

upravnik inštituta (1983–1992)

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Janez Premk

asistent z doktoratom

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju

Doc. dr. Mojca Ravnik

znanstvena svétnica, predstojnica

Dr. Blaž Resman

znanstveni svetnik v p.

Klaudija Sedar

asistent

Dr. Polona Sitar

asistentka z doktoratom

Urška Smrke

Asistentka

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Jurij Snoj

znanstveni svetnik, izredni profesor

Prof. ddr. Marija Stanonik

izredna članica SAZU, znanstvena svétnica

Majda Stanovnik

upokojena raziskovalka

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Dr. Jana Šimenc

Znanstvena sodelavka

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Radovan Škrjanc

znanstveni sodelavec

Mag. Jola Škulj

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki

Dr. Andreja Švab Lenarčič

zunanja sodelavka

Primož Tanko

mladi raziskovalec

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Katarina Trček

asistentka z doktoratom

Dr. Ivan Turk

zanstveni svetnik

Dr. Janez Turk

asistent z doktoratom

Cvetka Vode

tajnica

Dr. Andrej Vovko

prvi predstojnik inštituta

Mag. Romana Zajc

samostojna strokovna sodelavka

Dr. Klemen Zakšek

zunanji sodelavec

Sinja Zemljič - Golob

bibliotekarka v pokoju