Mag. Anita Abram

knjižna prodaja Založbe ZRC
+386(0)1/4706465
anita.abram@zrc-sazu.si

Dr. Kozma Ahačič

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 1 470 61 62
kozma.ahacic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Maja Andrič

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 434
maja.andric@zrc-sazu.si

Dr. Gregor Antoličič

asistent z doktoratom
+386(0)2 62 12 605
gregor.antolicic@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

znanstveni sodelavec
+386 1 470 65 26
simon.atelsek@zrc-sazu.si

Mag. Matej Ažman

tajnik
+386(0)1/4706470
fi@zrc-sazu.si

Doc. dr. Saša Babič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706285
sasa.babic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tatiana Bajuk Senčar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 294
tatiana.bajuk@zrc-sazu.si

Vanda Baloh

namestnica direktorja
+386 1 470 64 49
vanda.baloh@zrc-sazu.si

Jaka Banfi

asistent, mladi raziskovalec
00386(1)47 06 207
jaka.banfi@zrc-sazu.si

Mateja Belak

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 384
mateja.belak@zrc-sazu.si

Dr. Gorazd Bence

asistent z doktoratom
+386(0)14706516
gorazd.bence@zrc-sazu.si

Doc. dr. Rok Benčin

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706476
rok.bencin@zrc-sazu.si

Tina Berden

asistentka (mlada raziskovalka)
+386 (0)1 47 06 381
tina.berden@zrc-sazu.si

Nejc Bernik

višji strokovni sodelavec
+386(0)14706515
nejc.bernik@zrc-sazu.si

Dr. Barbara Beznec

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706 468
barbara.beznec@zrc-sazu.si

Lucija Bizant

projektna sodelavka
+38614706195
lucija.bizant@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Bizjak

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706206
matjaz.bizjak@zrc-sazu.si

Dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 433
aleksandra.bizjak@zrc-sazu.si

Dr. Martina Bofulin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706489
martina.bofulin@zrc-sazu.si

Dr. David Bole

višji znanstveni sodelavec
01 4706 551
david.bole@zrc-sazu.si

Barbara Borovnik Filipič

vodja knjižne prodaje
+386(0)1/4706402
barbara.filipic@zrc-sazu.si

Dr. Dragan Božič

znanstveni svetnik
(01) 47 06 396
dragan.bozic@zrc-sazu.si

Tina Bratuša

asistentka, mlada raziskovalka
+386(0)26212604
tina.bratusa@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Breg Valjavec

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 541
mateja.breg@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleš Bunta

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706482
ales.bunta@zrc-sazu.si

Nina Caf

asistentka (mlada raziskovalka)
+386 (0)1 47 06 511
nina.caf@zrc-sazu.si

Tim Cifer

mladi raziskovalec
01 4706 375
tim.cifer@zrc-sazu.si

Dr. Rok Ciglič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 65
rok.ciglic@zrc-sazu.si

Anja Cizel

mlada raziskovalka
+386 1 4706 296
anja.cizel@zrc-sazu.si

Dr. Sanja Cukut Krilić

Znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 440
sanja.cukut@zrc-sazu.si

Tonja Čakš

strokovna sodelavka
+386(0)14706198
tonja.caks@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Andraž Čarni

znanstveni svetnik; zunanji član Makedonske akademije znanosti in umetosti
+386 1 4706 311
andraz.carni@zrc-sazu.si

Jasmina Čeligoj Biščak

Strokovna sodelavka
+386 5 700 19 20
jasmina.celigoj-biscak@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Čelik

strokovnoraziskovalna sodelavka
+386 1 470 63 15
tatjana.celik@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

znanstveni sodelavec
+386 1 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Dr. Majda Černič Istenič

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 441
majda.cernic-istenic@zrc-sazu.si

Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Špela Čonč

asistentka
+386 1 470 65 61
spela.conc@zrc-sazu.si

Nejc Čož

asistent
+386 (0)1 4706 530
nejc.coz@zrc-sazu.si

Dr. Igor Dakskobler

višji znanstveni sodelavec
+386 5 381 14 93
igor.dakskobler@zrc-sazu.si

Dr. Irena Debeljak

znanstvena sodelavka
01 4706 379
irena.debeljak@zrc-sazu.si

Dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Andreja Dolenc Vičič

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 392
andreja.dolenc@zrc-sazu.si

Leon Drame

samostojni tehnik
+386 5 700 19 18
leon.drame@guest.arnes.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka.drnovsek@zrc-sazu.si

Dr. Katica Drobne

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 374
katica.drobne@zrc-sazu.si

Franjo Drole

samostojni tehnik
+386 5 700 19 12
franjo.drole@zrc-sazu.si

Jana Erjavec

asistentka
+38614706197
jana.erjavec@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Erjavec

višji znanstveni sodelavec
+386 1 477 35 07
tomaz.erjavec@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 236
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Dr. Jasna Fakin Bajec

znanstvena sodelavka
+386 31 322 387
jasna.fakin@zrc-sazu.si

Meta Ferjan

samostojna strokovna delavka
01 4706 353
meta.ferjan@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Ferk

znanstvena sodelavka, docentka, vodja Fizičnogeografskega laboratorija
01 470 63 58
mateja.ferk@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak

znanstveni svétnik
+386(0)1/4706290
jurij.fikfak@zrc-sazu.si