Izr. prof. dr. Peter Klepec

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706478
peter.klepec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Marija Klobčar

višja znanstvena sodelavka
01 4706 267
marija.klobcar@zrc-sazu.si

Lucija Klun

mlada raziskovalka, asistentka
+386 (0)1/4706 453
lucija.klun@zrc-sazu.si

Dr. Martin Knez

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 15
martin.knez@zrc-sazu.si

Dr. Duška Knežević Hočevar

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 442
duska.knezevic@zrc-sazu.si

Dr. Vanja Kočevar

asistent z doktoratom
+386(0)14706213
vanja.kocevar@zrc-sazu.si

Blaž Kogovšek

asistent
+ 386 5 700 19 35
blaz.kogovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Dr. Metoda Kokole

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706196
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Dr. Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)3357326
petra.kolenc@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Komac

znanstveni svetnik
00 386 30 485 554
blaz.komac@zrc-sazu.si

Teja Komel Klepec

strokovna sodelavka
+386 1 47 06 451
teja.komel@zrc-sazu.si

Dr. Renata Komić Marn

znanstvena sodelavka, vodja knjižnice
+386(0)14706188
renata.komic@zrc-sazu.si

Tamara Korošec

samostojna strokovna delavka
+386 (01) 47 06 435
tamara.korosec@zrc-sazu.si

Dr. Dušan Kos

znanstveni svetnik
+386(0)14706210
dusan.kos@zrc-sazu.si

Dr. Miha Kosi

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706205
miha.kosi@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka
+386(0)14706521
tina.kosak@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka, predstojnica
+386 1 4706 272
Mojca.kovacic@zrc-sazu.si

Dr. Jani Kozina

znanstveni sodelavec
+386 1 4706 546
jani.kozina@zrc-sazu.si

Dr. Klara Kožar Rosulnik

raziskovalka, asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706 463
klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si

Doc. dr. Simona Kralj Fišer

znanstvena sodelavka
+386(0) 1 470 63 33
simona.kralj-fiser@zrc-sazu.si

Matej Krebelj

Strokovni sodelavec
+386 5 700 19 10
matej.krebelj@zrc-sazu.si

Vesna Krmelj

višja strokovno-raziskovalna asistentka
+386(0)14706187
vesna.krmelj@zrc-sazu.si

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika.kropej@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
domen.krvina@zrc-sazu.si

Lea Kuhar

mlada raziskovalka
+386 (0) 1 470 6 483
lea.kuhar@zrc-sazu.si

Lovel Kukuljan

asistent
+386 5 700 19 32
lovel.kukuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mojca.horvat@zrc-sazu.si

Doc. dr. Drago Kunej

višji znastveni sodelavec
01 4706 271
Drago.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Rebeka Kunej

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 275
Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Matjaž Kuntner

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 38
matjaz.kuntner@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Igor Lapajne

fotograf
+386 1 470 63 67
igor.lapajne@zrc-sazu.si

Lucija Lavrenčič

samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)1 47 06 391
lucija.lavrencic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Franci Lazarini

znanstveni sodelavec
+386(0)14706518
franci.lazarini@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nina.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Dr. Elena Leghissa

asistentka z doktoratom
+386 (0) 1 4706 394
elena.leghissa@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+386 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Dr. Matej Lipar

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 508
matej.lipar@zrc-sazu.si

Filip Litera

tehnični sodelavec
01 4706 341
filip.litera@zrc-sazu.si

Erik Logar

asistent
01 47 06 553
erik.logar@zrc-sazu.si

Tjaša Lokovšek

strokovna sodelavka
+386 1 470 63 23
tjasa.lokovsek@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706 486
marina.luksic-hacin@zrc-sazu.si

Dr. Oto Luthar

direktor, znanstveni svetnik, predstojnik UIFS ZRC SAZU
+386 1 47 06 412
oto.luthar@zrc-sazu.si

Dr. Neva Makuc

znanstvena sodelavka
+386(0)53357324
neva.makuc@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 494
ales.marsetic@zrc-sazu.si

Andrea Martín Pérez

znanstvena sodelavka
01 4706 376
andrea.martin-perez@zrc-sazu.si

Tamara Mateša

prodaja v Knjigarni Azil
+386(0)1/4706475
tamara.matesa@zrc-sazu.si

Ahac Meden

višji strokovni sodelavec
+386 1 4706 524
ahac.meden@zrc-sazu.si