Dr. Vanja Kočevar

asistent z doktoratom
+386(0)14706213
vkocevar@zrc-sazu.si

Blaž Kogovšek

asistent
+ 386 5 700 19 35
blaz.kogovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Dr. Metoda Kokole

znanstvena svetnica, docentka, predstojnica
+386(0)14706196
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)3357326
petra.kolenc@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Komac

znanstveni svetnik
01 470 63 57
blaz@zrc-sazu.si

Teja Komel Klepec

strokovna sodelavka
+386 1 47 06 451
teja.komel@zrc-sazu.si

Dr. Renata Komić Marn

asistentka z doktoratom, vodja knjižnice
+386(0)14706188
renata.komic@zrc-sazu.si

Tamara Korošec

samostojna strokovna delavka
+386 (01) 47 06 435
tamara@zrc-sazu.si

Dr. Dušan Kos

znanstveni svetnik
+386(0)14706210
dusan.kos@zrc-sazu.si

Dr. Miha Kosi

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706205
kosi@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka
+386(0)14706521
tkosak@zrc-sazu.si

Adrijan Košir

geolog
01 4706 378
adrijan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka, predstojnica
+386 1 4706 272
Mojca.kovacic@zrc-sazu.si

Dr. Jani Kozina

znanstveni sodelavec
+386 1 200 27 14
jani.kozina@zrc-sazu.si

Dr. Klara Kožar Rosulnik

Raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706463
klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si

Doc. dr. Simona Kralj Fišer

znanstvena sodelavka
+386(0) 1 470 63 33
simonakf@gmail.com

Vesna Krmelj

višja strokovno-raziskovalna asistentka
+386(0)14706187
vesna.krmelj@zrc-sazu.si

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Lea Kuhar

mlada raziskovalka
+386 (0) 1 470 6 483
lea.kuhar@zrc-sazu.si

Sašo Kuharič

samostojni tehnik
+386(0)1/4706345

Lovel Kukuljan

asistent
+386 5 700 19 32
lovel.kukuljan@zrc-sazu.si

Dr. Peter Kumer

asistent z doktoratom
+386 1 470 63 70
peter.kumer[at]zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mhorvat@zrc-sazu.si

Doc. dr. Drago Kunej

višji znastveni sodelavec
01 4706 271
Drago.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Rebeka Kunej

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 275
Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Matjaž Kuntner

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 38
kuntner@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Igor Lapajne

fotograf
+386 1 470 63 67
igor.lapajne@zrc-sazu.si

Lucija Lavrenčič

samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)1 47 06 391
lucija@zrc-sazu.si

Doc. dr. Franci Lazarini

znanstveni sodelavec
+386(0)14706518
lazarini@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
alegan@zrc-sazu.si

Dr. Elena Leghissa

asistentka
+386 (0) 1 4706 394
elena.leghissa@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+386 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Dr. Matej Lipar

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 508
mlipar@zrc-sazu.si

Erik Logar

asistent
01 47 06 504
erik.logar@zrc-sazu.si

Tjaša Lokovšek

strokovna sodelavka
+386 1 470 63 23
tjasa.lokovsek@gmail.com

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706486
luksic@zrc-sazu.si

Dr. Oto Luthar

direktor, znanstveni svetnik, predstojnik UIFS ZRC SAZU
+386 1 47 06 412
oto.luthar@zrc-sazu.si

Dr. Neva Makuc

znanstvena sodelavka
+386(0)53357324
neva.makuc@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 494
alesm@zrc-sazu.si

Andrea Martín Pérez

znanstvena sodelavka
01 4706 376
andreamp@zrc-sazu.si

Ahac Meden

višji strokovni sodelavec
+386 1 4706 524
ahac.meden@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 436
jovana@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Mihevc

znanstveni svetnik
05/ 700 19 16
mihevc@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706461
hladnik@zrc-sazu.si