Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mija.michelizza@zrc-sazu.si

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 436
jovana.mihajlovic@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Mihevc

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 16
andrej.mihevc@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 484
jernej.mlekuz@zrc-sazu.si

Dr. Zvezdana Modrijan

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 390
zvezdana.modrijan@zrc-sazu.si

Doc. dr. Katarina Mohar

znanstvena sodelavka
+386(0)14706510
katarina.mohar@zrc-sazu.si

Dr. Anja Moric

znanstvena sodelavka
01 4706 278
anja.moric@zrc-sazu.si

Dr. Janez Mulec

višji znanstveni sodelavec
+386 5 700 19 45
janez.mulec@zrc-sazu.si

Irena Naglič

vodja prireditev
+386(0)1/4706416
irena.naglic@zrc-sazu.si

Dr. Janez Nared

višji znanstveni sodelavec, pomočnik predstojnika
01 4706 548
janez.nared@zrc-sazu.si

Dr. Boštjan Nedoh

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706472
bostjan.nedoh@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

delovodja
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Katja Novak

pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
+386 1 470 64 57
katja.novak@zrc-sazu.si

Mag. Ciril Oberstar

knjižna prodaja in promocija
+386(0)1/4706438
ciril.oberstar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič

višja znanstvena sodelavka, predstojnica
+386(0)14706520
mija.oter@zrc-sazu.si

Dr. Bojan Otoničar

znanstveni sodelavec
+386 5 700 19 39
bojan.otonicar@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pavlin

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 382
primoz.pavlin@zrc-sazu.si

Mag. Miha Pavšek

višji strokovnoraziskovalni asistent
+386 1 470 63 61
miha.pavsek@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec
+386 (0)1 4706 437
peter.pehani@zrc-sazu.si

Asja Pehar Senekovič

asistentka
+386(0)2/621 26 19
asja.pehar@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Drago Perko

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 60
drago.perko@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Pridr. prof. dr. Metka Petrič

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 04
metka.petric@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Petrović

znanstvena svetnica
+386 40 641 702
tanja.petrovic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Maja Petrović-Šteger

znanstvena sodelavka in docentka za predmetno področje antropologije
+ 386 1 4706 537
maja.petrovic-steger@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pipan

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 59
primoz.pipan@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Tanja Pipan

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 40
tanja.pipan@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Pisk

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 270
Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si

Dddr. Andrej Pleterski

znanstveni svetnik
+386 (0)1 47 06 388
andrej.pleterski@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Gregor Pobežin

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 527
gregor.pobezin@zrc-sazu.si

Doc. dr. Dan Podjed

znanstveni sodelavec
+386 1 4706283
dan.podjed@zrc-sazu.si

Tilen Podobnik

strokovni sodelavec
+386 (0)1 47 06 397
tilen.podobnik@zrc-sazu.si

Dr. Martin Pogačar

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 436
martin.pogacar@zrc-sazu.si

Mag. Aleš Pogačnik

vodja in glavni urednik Založbe ZRC
+386(0)1/4706454
ales.pogacnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Polajnar Horvat

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 545
katarina.polajnar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Saša Poljak Istenič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706279
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

samostojna strokovna sodelavka
01 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Dr. Miha Preinfalk

višji znanstveni sodelavec, namestnik predstojnice
+386(0)14706204
miha.preinfalk@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Prelovšek

znanstveni sodelavec
+ 386 5 700 19 21
mitja.prelovsek@zrc-sazu.si

Dr. Shakira Guani Quiñones Lebron

asistentka z doktoratom
+386 1 4706 325
shakira.quinones@zrc-sazu.si

Duša Race

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 61 76
dusa.race@zrc-sazu.si

Dr. Anja Ragolič

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 385
anja.ragolic@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Rahten

znanstveni svetnik
+386(0)14706498
andrej.rahten@zrc-sazu.si

Mag. Andreja Rakovec

strokovna sodelavka
+386(0)14706186
andreja.rakovec@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Ravbar

višja znanstvena sodelavka
+386 5 700 19 31
natasa.ravbar@zrc-sazu.si

Dr. Nika Razpotnik Visković

znanstvena sodelavka, pomočnica predstojnika, docentka
00386 1 4706 540
nika.razpotnik@zrc-sazu.si

Peter Repolusk

višji strokovnoraziskovalni asistent
01 4706 554
peter.repolusk@zrc-sazu.si