Prof. dr. Rado Riha

Predstojnik Filozofskega inštituta ZRC SAZU znanstveni svetnik
+386(0)1/4706471
rado.riha@zrc-sazu.si

Jernej Rihter

asistent
+386 (0)1 47 06 377
jernej.rihter@zrc-sazu.si

Melita Robič

strokovna sodelavka in tajništvo
+386 (0)1 4706 495

Dr. Nataša Rogelja Caf

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 462
natasa.rogelja@zrc-sazu.si

Dr. Petra Rus

koordinatorka EU projektov
01 4706 556
petra.rus@zrc-sazu.si

Iztok Sajko

samostojni strokovni sodelavec
+386 1 470 63 13
iztok.sajko@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Seražin

znanstvena svetnica
+386(0)14706519
helena.serazin@zrc-sazu.si

Mag. Anja Serec Hodžar

višja strokovna sodelavka
+386 1 4706 265
anja.hodzar@zrc-sazu.si

Dr. Miha Seručnik

znanstveni sodelavec
+386(0)14706214
miha.serucnik@zrc-sazu.si

Dr. Anja Skapin

urejanje vsebin
+386(0)1/4706404
anja.skapin@zrc-sazu.si

Prof. dr. Tadej Slabe

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 02
tadej.slabe@zrc-sazu.si

Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica
+386(0)1/4706292
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si

Mateja Slovenc

Mlada raziskovalka
+386 1 470 64 50
mateja.slovenc@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Smrekar

višji znanstveni sodelavec
01 4706 547
ales.smrekar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik
01 470 62 35
marko.snoj@zrc-sazu.si

Maja Somrak

vodilna strokovna sodelavka
+ 386 (0) 1 4706 530
maja.somrak@zrc-sazu.si

Sonja Stamenković

tajnica
+386 5 700 19 00
izrk@zrc-sazu.si

Liza Stančič

mlada raziskovalka
+ 386 (0) 1 4706 496
liza.stancic@zrc-sazu.si

Dr. Gregor Strle

znanstveni sodelavec
+386 1 4706 264
gregor.strle@zrc-sazu.si

Dr. Petra Svoljšak

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706202
petra.svoljsak@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Šašel Kos

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 383
marjeta.sasel-kos@zrc-sazu.si

Dr. Stanka Šebela

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 49
stanka.sebela@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matej Šekli

višji znanstveni sodelavec
01 470 62 16
matej.sekli@zrc-sazu.si

Janko Šet

asistent
+38614706325
janko.set@zrc-sazu.si

Doc. dr. Urban Šilc

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 35
urban.silc@zrc-sazu.si

Dr. Urša Šivic

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 273
ursa.sivic@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jožica Škofic

znanstvena svetnica
01 470 62 21
jozica.skofic@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Šmid Hribar

znanstvena sodelavka, docentka
01 470 63 52
mateja.smid@zrc-sazu.si

Dr. Lilijana Šprah

Predstojnica inštituta, Višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 64 39
lilijana.sprah@zrc-sazu.si

Prof. dr. Ivan Šprajc

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 497

Dr. Katarina Šrimpf Vendramin

znanstvena sodelavka
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šter

znanstvena sodelavka
+386(0)14706217
katarina.ster@zrc-sazu.si

Mag. Barbara Šterbenc Svetina

samostojna strokovna delavka
+386(0)14706200
barbara.svetina@zrc-sazu.si

Doc. dr. Benjamin Štular

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 387
benjamin.stular@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jelica Šumič Riha

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706499
jelica.sumic-riha@zrc-sazu.si

Barbara Šuštar

tajnica
+386(0)1/4706474
barbara.sustar@zrc-sazu.si

Dr. Snežana Tecco Hvala

višja znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 393
snezana.tecco-hvala@zrc-sazu.si

Prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 492
borut.telban@zrc-sazu.si

Dr. Petra Testen

znanstvena sodelavka
+386 5 3357326
petra.testen@zrc-sazu.si

Jure Tičar

asistent
+386 1 470 65 58
jure.ticar@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Tiran

znanstveni sodelavec
01 4706 543
jernej.tiran@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana), +386 (0)1 320 73 65 (Ig)
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Andrej Tomazin

višji strokovni sodelavec
01 4706 264
andrej.tomazin@zrc-sazu.si

Dr. Samo Tomšič

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706473
tomsic.samo@gmail.com

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)2/421 31 55
kristina.toplak@zrc-sazu.si

Dr. Maja Topole

znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 55
maja.topole@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
01 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Dr. Borut Toškan

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
01 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Anja Trobec

asistentka
+386 1 4706 544
anja.trobec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tadej Troha

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706482
tadej.troha@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mitja.trojar@zrc-sazu.si

Eva Turk

asistentka
+38614706358
eva.turk@zrc-sazu.si

Dr. Matija Turk

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 342
matija.turk@zrc-sazu.si

Teja Turk

mlada raziskovalka
+386 1 4706 276
teja.turk@zrc-sazu.si