Dr. Jernej Habjan

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU.+386 1 47 06 309

jernej.habjan@zrc-sazu.si


Povezave


Jernej Habjan se ukvarja s koncepcijami literature v sodobni kritični teoriji, v raziskavah svetovne literature in v teoriji govornih dejanj.

Ur.: May ’68 at 50: Politics and Literature (= Interventions 23.3 /2021/).

Ordinary Literature Philosophy: Lacanian Literary Performatives between Austin and Rancière. London: Bloomsbury Academic, 2020.

Sour. (s Fabienne Imlinger): Globalizing Literary Genres. New York: Routledge, 2016.

Ur.: Močnik, Rastko. Potepuški spisi: od Prešerna do Ricarda. Prev. Sašo Furlan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016.

Ur.: Novel beyond Nation (= Canadian Review of Comparative Literature / Revue canadienne de littérature comparée 42.4 /2015/).

Literatura med dekonstrukcijo in teorijo. Ljubljana: Založba /*cf., 2014.

Ur.: Diskurz: od filozofije govorice do teorije ideologije. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012.

Janus, Prokrust, Bahtin: kvadratura Bahtinovega kroga. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

Med zgodovino in literaturo: buržuj. V: Franco Moretti: Buržuj: med zgodovino in literaturo. Prev. Ana Monika Habjan. Ljubljana: Sophia, 2015. 213–228.

Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem. Slavistična revija 62.4 (2014): 569–577.

Kulturalistična ideologija v literarni teoriji: od »kritične« teorije performativa do »topične« koncepcije performativnosti. Primerjalna književnost 35.2 (2012): 107–119.

Estetski režim umetnosti med performativno subverzijo in transferno transgresijo. Filozofski vestnik 33.1 (2012): 91–100.

Ideološka interpelacija v govornih dejanjih: o Ducrotovi formalizaciji bahtinovske polifonije. Teorija in praksa 48.1 (2011): 258–267.

Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2022)
Maj 68 v literaturi in teoriji: zadnja sezona modernizma v Franciji, Sloveniji in svetu ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2018 - 30. junij 2021)
Struktura in genealogija indiference: logika – epistemologija – ideologija ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2017 - 30. april 2020)
Konec zgodovine: dvajset let pozneje. Filozofija – politika – ekonomija ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2014 - 30. junij 2017)
Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin ( temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
Zafrkantski odnosi v prestolnicah moderne: strici in nečaki pri Diderotu, Marxu, Althusserju, Millerju in Bernhardu ( podoktorski_raziskovalni • 01. marec 2015 - 30. junij 2015)
Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom ( temeljni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 30. junij 2014)
Svetovna književnost kot presek globalizacije in književnosti: primer pariškega toposa stricev in nečakov ( podoktorski_raziskovalni • 01. april 2012 - 31. marec 2014)
»Slovenska« svetovna književnost: umeščanje svetovne književnosti v nacionalni literarni sistem ( temeljni_raziskovalni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)

Rojen leta 1979 v Kranju.

Dodiplomski študij: ruski jezik in književnost, primerjalna književnost in literarna teorija, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1998–2005). Diplomsko delo: »Teorija literarnega diskurza in Bahtin«.

Podiplomski študij: sociologija kulture, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (2005–2010). Doktorsko delo: »Razmerje med dialoško strukturo in družbenimi učinki literarnega dela«; mentor: red. prof. dr. Rastko Močnik.

Štipendist Ministrstva za kulturo Vlade Republike Slovenije za podiplomsko izobraževanje za deficitarne poklice (2007–2008).

Mladi raziskovalec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2008–2010).

Štipendist Vlade Republike Francije za podiplomsko izobraževanje na Univerzi v Parizu III (2009).

Asistent z doktoratom na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2011–2014).

Podoktorski raziskovalec na univerzi LMU München (2012–2014).

Znanstveni sodelavec na Inštitutu za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (2014–).

Štipendist inštituta IFK na Dunaju (2015).

Član Raziskovalnega odbora za literarno teorijo pri AILC/ICLA (2015–2021).

Docent na Podiplomski šoli ZRC SAZU (2016–).

Gostujoči raziskovalec na Inštitutu za mednarodne in regionalne študije, Univerza Princeton (2020–2021).

Raziskovalna področja
Splošna in primerjalna književnost, literarna kritika, literarna teorija H390

Ključne besede
literarna teorija
svetovna literatura
historični materializem
slovenska literatura
psihoanaliza