Po priimku: nina-caf-en


Maja Jevnikar

tajnica inštituta
+386 (0)1 47 06 380
maja.jevnikar@zrc-sazu.si

Dr. Andraž Jež

znanstveni sodelavec, asistent
andraz.jez@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

asistent, namestnik predstojnika
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Marko Juvan

znanstveni svetnik, redni profesor, predstojnik
mjuvan@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Aleksej Kalc

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 461
AKalc@zrc-sazu.si

Urša Kanjir

asistentka
+386 (0)1 4706 501
ursa.kanjir@zrc-sazu.si

Olga Kardoš

+386 1 470 64 55
Kardos@zrc-sazu.si

Špela Kastelic

asistentka
+386 (0)1/4706 463
spela.kastelic@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Keber

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706212
katarina.keber@zrc-sazu.si

Dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
01 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Dr. Drago Kladnik

znanstveni svetnik
+386 1 2002 731
drago.kladnik@zrc-sazu.si

Asist. dr. Simona Klemenčič

znanstvena sodelavka
01 470 61 99
klemencics@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Peter Klepec

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706478
pec@zrc-sazu.si

Dr. Marija Klobčar

višja znanstvena sodelavka
01 4706 267
marija.klobcar@zrc-sazu.si

Lucija Klun

mlada raziskovalka, asistentka
+386 (0)1/4706 453
lucija.klun@zrc-sazu.si

Dr. Martin Knez

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 15
knez@zrc-sazu.si

Dr. Duška Knežević Hočevar

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 442
duska@zrc-sazu.si

Dr. Vanja Kočevar

asistent z doktoratom
+386(0)14706213
vkocevar@zrc-sazu.si

Blaž Kogovšek

asistent
+ 386 5 700 19 35
blaz.kogovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Dr. Metoda Kokole

znanstvena svetnica, docentka, predstojnica
+386(0)14706196
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)3357326
petra.kolenc@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Komac

znanstveni svetnik
01 470 63 57
blaz@zrc-sazu.si

Teja Komel Klepec

strokovna sodelavka
+386 1 47 06 451
teja.komel@zrc-sazu.si

Dr. Renata Komić Marn

asistentka z doktoratom, vodja knjižnice
+386(0)14706188
renata.komic@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Koron

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki, docentka
Koron@zrc-sazu.si

Tamara Korošec

samostojna strokovna delavka
+386 (01) 47 06 435
tamara@zrc-sazu.si

Dr. Dušan Kos

znanstveni svetnik
+386(0)14706210
dusan.kos@zrc-sazu.si

Dr. Miha Kosi

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706205
kosi@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka
+386(0)14706521
tkosak@zrc-sazu.si

Adrijan Košir

geolog
01 4706 378
adrijan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka, predstojnica
+386 1 4706 272
Mojca.kovacic@zrc-sazu.si

Dr. Jani Kozina

znanstveni sodelavec
+386 1 4706 546
jani.kozina@zrc-sazu.si

Dr. Klara Kožar Rosulnik

raziskovalka, asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706 463
klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si

Rok Kraigher

višji strokovni sodelavec

Doc. dr. Simona Kralj Fišer

znanstvena sodelavka
+386(0) 1 470 63 33
simonakf@gmail.com

Matej Krebelj

Strokovni sodelavec
+386 5 700 19 10
matej.krebelj@zrc-sazu.si

Vesna Krmelj

višja strokovno-raziskovalna asistentka
+386(0)14706187
vesna.krmelj@zrc-sazu.si

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
DKrvina@zrc-sazu.si

Lea Kuhar

mlada raziskovalka
+386 (0) 1 470 6 483
lea.kuhar@zrc-sazu.si

Sašo Kuharič

samostojni tehnik
+386(0)1/4706345

Lovel Kukuljan

asistent
+386 5 700 19 32
lovel.kukuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mhorvat@zrc-sazu.si

Doc. dr. Drago Kunej

višji znastveni sodelavec
01 4706 271
Drago.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Rebeka Kunej

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 275
Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Matjaž Kuntner

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 38
kuntner@zrc-sazu.si

Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Igor Lapajne

fotograf
+386 1 470 63 67
igor.lapajne@zrc-sazu.si