Po priimku: Č


Tonja Čakš

strokovna sodelavka
+386(0)14706198
tonja.caks@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Andraž Čarni

znanstveni svetnik; zunanji član Makedonske akademije znanosti in umetosti
+386 1 4706 311
andraz.carni@zrc-sazu.si

Jasmina Čeligoj Biščak

Strokovna sodelavka
+386 5 700 19 20
jasmina.celigoj-biscak@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Čelik

strokovnoraziskovalna sodelavka
+386 1 470 63 15
tatjana.celik@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

znanstveni sodelavec
+386 1 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Dr. Majda Černič Istenič

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 441
majda.cernic-istenic@zrc-sazu.si

Manca Černivec

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 61 66
manca.cernivec@zrc-sazu.si

Špela Čonč

asistentka
+386 1 470 65 61
spela.conc@zrc-sazu.si

Nejc Čož

asistent
+386 (0)1 4706 530
nejc.coz@zrc-sazu.si