Po priimku: Š


Dr. Marjeta Šašel Kos

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 383
marjeta.sasel-kos@zrc-sazu.si

prof. dr. Stanka Šebela

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 49
stanka.sebela@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matej Šekli

višji znanstveni sodelavec
01 470 62 16
matej.sekli@zrc-sazu.si

Janko Šet

asistent
+38614706325
janko.set@zrc-sazu.si

Izr. prof. Urban Šilc

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 35
urban.silc@zrc-sazu.si

Dr. Urša Šivic

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 273
ursa.sivic@zrc-sazu.si

Dr. Jožica Škofic

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
+386 1 470 62 21
jozica.skofic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Brina Škvor Jernejčič

znanstvena sodelavka
+386 (0) 1 4706 500
brina.skvor-jernejcic@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Šmid Hribar

znanstvena sodelavka, docentka
01 470 63 52
mateja.smid@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Šorli

Asistentka z doktoratom in strokovna sodelavka
mojca.sorli@zrc-sazu.si

Dr. Lilijana Šprah

Predstojnica inštituta, Višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 64 39
lilijana.sprah@zrc-sazu.si

Prof. dr. Ivan Šprajc

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 497

Dr. Katarina Šrimpf Vendramin

znanstvena sodelavka
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šter

znanstvena sodelavka
+386(0)14706217
katarina.ster@zrc-sazu.si

Mag. Barbara Šterbenc Svetina

samostojna strokovna delavka
+386(0)14706200
barbara.svetina@zrc-sazu.si

Doc. dr. Benjamin Štular

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 387
benjamin.stular@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jelica Šumič Riha

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706499
jelica.sumic-riha@zrc-sazu.si

Slavujka Šušak

čistilka

Barbara Šuštar

tajnica
+386(0)1/4706474
barbara.sustar@zrc-sazu.si