Po priimku: D


Dr. Igor Dakskobler

višji znanstveni sodelavec
+386 5 381 14 93
igor.dakskobler@zrc-sazu.si

Dr. Irena Debeljak

znanstvena sodelavka
01 4706 379
irena.debeljak@zrc-sazu.si

Dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 432
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Andreja Dolenc Vičič

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 392
andreja.dolenc@zrc-sazu.si

Dr. Marijan Dović

višji znanstveni sodelavec, izredni profesor
marijan.dovic@zrc-sazu.si

Leon Drame

samostojni tehnik
+386 5 700 19 18
leon.drame@guest.arnes.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka.drnovsek@zrc-sazu.si

Dr. Katica Drobne

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 374
katica.drobne@zrc-sazu.si

Franjo Drole

samostojni tehnik
+386 5 700 19 12
franjo.drole@zrc-sazu.si