Po priimku: H


Dr. Jernej Habjan

znanstveni sodelavec, docent
jhabjan@zrc-sazu.si

Dr. Yana Hashamova

pridružena raziskovalka

Dr. Ana Hofman

višja znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 528
ahofman@zrc-sazu.si

Dr. Jana Horvat

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 386
jana.horvat@zrc-sazu.si

Dr. Mauro Hrvatin

znanstveni sodelavec
01 470 63 56
mauro@zrc-sazu.si

Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
isn@zrc-sazu.si