Po priimku: H


Dr. Jernej Habjan

znanstveni sodelavec, docent
jernej.habjan@zrc-sazu.si

Dr. Ana Hofman

višja znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 528
ana.hofman@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jana Horvat

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 386
jana.horvat@zrc-sazu.si

Dr. Mauro Hrvatin

znanstveni sodelavec
01 470 63 56
mauro.hrvatin@zrc-sazu.si

Dr. Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
vanja.huzjan@zrc-sazu.si