Po priimku: J


Dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 174
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 224
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Ana Jelnikar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 539
ana.jelnikar@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
+386 1 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Jemec Tomazin

znanstvena sodelavka
+386 1 470 65 25
mateja.jemec-tomazin@zrc-sazu.si

Maja Jevnikar

tajnica inštituta
+386 (0)1 47 06 380
maja.jevnikar@zrc-sazu.si

Dr. Andraž Jež

znanstveni sodelavec, docent
andraz.jez@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

namestnik predstojnika, vodja Leksikološke sekcije, asistent z doktoratom
+386 1 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Marko Juvan

znanstveni svetnik, redni profesor
marko.juvan@zrc-sazu.si