Po priimku: J


Doc. dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 24
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Ana Jelnikar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 539
ana.jelnikar@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
01 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si

Maja Jevnikar

tajnica inštituta
+386 (0)1 47 06 380
maja.jevnikar@zrc-sazu.si

Dr. Andraž Jež

znanstveni sodelavec, docent
andraz.jez@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

asistent z doktoratom, namestnik predstojnika
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Marko Juvan

znanstveni svetnik, redni profesor, predstojnik
marko.juvan@zrc-sazu.si