Po priimku: L


Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Igor Lapajne

fotograf
+386 1 470 63 67
igor.lapajne@zrc-sazu.si

Lucija Lavrenčič

samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)1 47 06 391
lucija.lavrencic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Franci Lazarini

znanstveni sodelavec
+386(0)14706518
franci.lazarini@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nina.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Dr. Elena Leghissa

asistentka z doktoratom
+386 (0) 1 4706 394
elena.leghissa@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+386 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Dr. Matej Lipar

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 508
matej.lipar@zrc-sazu.si

Filip Litera

tehnični sodelavec
01 4706 341
filip.litera@zrc-sazu.si

Erik Logar

asistent
01 47 06 553
erik.logar@zrc-sazu.si

Tjaša Lokovšek

strokovna sodelavka
+386 1 470 63 23
tjasa.lokovsek@zrc-sazu.si

Dr. David Lowe

zunanji sodelavec

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706 486
marina.luksic-hacin@zrc-sazu.si

Dr. Oto Luthar

direktor, znanstveni svetnik, predstojnik UIFS ZRC SAZU
+386 1 47 06 412
oto.luthar@zrc-sazu.si