Po priimku: N


Irena Naglič

vodja prireditev
+386(0)1/4706416
irena.naglic@zrc-sazu.si

Dr. Janez Nared

višji znanstveni sodelavec, pomočnik predstojnika
01 4706 548
janez.nared@zrc-sazu.si

Dr. Boštjan Nedoh

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706472
bostjan.nedoh@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

delovodja
+386 1 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Katja Novak

pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
+386 1 470 64 57
katja.novak@zrc-sazu.si

Uroš Novak

asistent
+386 5 700 19 10
uros.novak@zrc-sazu.si