Po priimku: O


Mag. Ciril Oberstar

knjižna prodaja in promocija
+386(0)1/4706438
ciril.oberstar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Ogrin

višji znanstveni sodelavec, docent, predstojnik
matija.ogrin@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič

višja znanstvena sodelavka, predstojnica
+386(0)14706520
mija.oter@zrc-sazu.si

dr. Bojan Otoničar

znanstveni sodelavec
+386 5 700 19 39
bojan.otonicar@zrc-sazu.si