Po priimku: P


Dr. Primož Pavlin

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 382
primoz.pavlin@zrc-sazu.si

Mag. Miha Pavšek

višji strokovnoraziskovalni asistent
+386 1 470 63 61
miha.pavsek@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec
+386 (0)1 4706 437
peter.pehani@zrc-sazu.si

Asja Pehar Senekovič

asistentka
+386(0)2/621 26 19
asja.pehar@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
+ 386 1 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Drago Perko

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 60
drago.perko@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric Žižić

znanstvena sodelavka
+386 1 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

prof. dr. Metka Petrič

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 04
metka.petric@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Petrović

znanstvena svetnica
+386 40 641 702
tanja.petrovic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Maja Petrović-Šteger

znanstvena sodelavka in docentka za predmetno področje antropologije
+ 386 1 4706 537
maja.petrovic-steger@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pipan

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 59
primoz.pipan@zrc-sazu.si

prof. dr. Tanja Pipan

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 40
tanja.pipan@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Pisk

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 270
Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si

Dddr. Andrej Pleterski

znanstveni svetnik
+386 (0)1 47 06 388
andrej.pleterski@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Gregor Pobežin

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 527
gregor.pobezin@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Dan Podjed

znanstveni sodelavec
+386 1 4706283
dan.podjed@zrc-sazu.si

Tilen Podobnik

strokovni sodelavec
+386 (0)1 47 06 397
tilen.podobnik@zrc-sazu.si

Dr. Martin Pogačar

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 436
martin.pogacar@zrc-sazu.si

Mag. Aleš Pogačnik

vodja in glavni urednik Založbe ZRC
+386(0)1/4706454
ales.pogacnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Polajnar Horvat

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 545
katarina.polajnar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Saša Poljak Istenič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706279
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

knjižničarka
+386 1 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Dr. Miha Preinfalk

višji znanstveni sodelavec, namestnik predstojnice
+386(0)14706204
miha.preinfalk@zrc-sazu.si

dr. Mitja Prelovšek

znanstveni sodelavec
+ 386 5 700 19 21
mitja.prelovsek@zrc-sazu.si