Po priimku: T


Dr. Snežana Tecco Hvala

višja znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 393
snezana.tecco-hvala@zrc-sazu.si

Prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 492
borut.telban@zrc-sazu.si

Dr. Petra Testen Koren

znanstvena sodelavka
+386 5 3357326
petra.testen@zrc-sazu.si

Dr. Jure Tičar

asistent
+386 1 470 65 58
jure.ticar@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Tiran

znanstveni sodelavec
01 4706 543
jernej.tiran@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana)
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Andrej Tomazin

višji strokovni sodelavec
01 4706 264
andrej.tomazin@zrc-sazu.si

Dr. Samo Tomšič

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706473
tomsic.samo@gmail.com

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)2/421 31 55
kristina.toplak@zrc-sazu.si

Dr. Maja Topole

znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 55
maja.topole@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Dr. Borut Toškan

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Anja Trobec

asistentka
+386 1 4706 544
anja.trobec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tadej Troha

Predstojnik Filozofskega inštituta ZRC SAZU, znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706471
tadej.troha@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mitja.trojar@zrc-sazu.si

Eva Turk

asistentka
+38614706358
eva.turk@zrc-sazu.si

Dr. Matija Turk

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 342
matija.turk@zrc-sazu.si

Teja Turk

mlada raziskovalka
+386 1 4706 276
teja.turk@zrc-sazu.si

Dr. Dragica Turnšek

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 373
dragica.turnsek@zrc-sazu.si