Po priimku: U


Dr. Mimi Urbanc

namestnica direktorja, višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 54
mimi.urbanc@zrc-sazu.si