Po priimku: V


Dr. Mojca Vah Jevšnik

raziskovalka, znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 487
mojca.vah@zrc-sazu.si

Drago Valoh

tehnik
+386 (0)1 47 06 395
drago.valoh@zrc-sazu.si

Tanja Valte

pomočnica direktorja
+386 1 470 64 13
tanja.valte@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 490
tatjana.veljanovski@zrc-sazu.si

Dr. Anton Velušček

znanstveni svetnik, predstojnik inštituta
+386 (0) 47 06 399
anton.veluscek@zrc-sazu.si

Peter Vendramin

strokovni sodelavec
+386 1 4706 277
Peter.vendramin@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Verbič

znanstveni sodelavec
01 4706 376
tomaz.verbic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706479
matjaz.vesel@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Vičič

znanstveni sodelavec
00 386 5 611 76 50
jernej.vicic@zrc-sazu.si

Brane Vidmar

likovno-grafični urednik in računalniški prelom
+386(0)1/4706419
brane.vidmar@zrc-sazu.si

Dr. Luka Vidmar

znanstveni sodelavec, docent
luka.vidmar@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Polona Vidmar

višja znanstvena sodelavka
+386(0)2 22 93 871
polonca.vidmar@zrc-sazu.si

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 488, +386(0)40 620 354
marijanca-ajsa.vizintin@zrc-sazu.si

Dr. Barbara Vodopivec

asistentka z doktoratom
+386(0)14706512
barbara.vodopivec@zrc-sazu.si

Petra Vovk

strokovna sodelavka

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 62 27
urska.vranjek@zrc-sazu.si

Dr. Branko Vreš

višji strokovnoraziskovalni sodelavec
+386 1 470 63 21
brane.vres@zrc-sazu.si