Dr. Vesna Krmelj


+386(0)14706187

vesna.krmelj@zrc-sazu.siPodročja raziskav:

umetnost 20. in 21. stoletja,  zgodovina in metodologija umetnostne zgodovine ter kulturna zgodovina

Izbrani projekti
Soavtorica projekta Hostel Celica, kjer vodi galerijo Srečišče, kustosinja številnih razstav sodobnih umetnikov in razstavnega cikla Umetnice v Celici.

 

 

Jure Zadnikar : z drugega konca : slike, risbe, akvareli, Ljubljana 2014.
Rožnik, (Umetnine v žepu, 6), Ljubljana 2012.
Žiga Okorn. Liebe gegen angst : Galerie Schleifmühlgasse 12-14, Wien  2012.
Cukrarna, (Umetnine v žepu, 3), Ljubljana 2010.
Podoba dobe = Images of the age. V: KOČICA Jiři (ed.) Etični uvidi umetnost, Ljubljana 2001, 12-19.

Raziskovalna področja
Umetnostna zgodovina H310