Leon Drame

samostojni tehnik
+386 5 700 19 18
leon.drame@guest.arnes.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka.drnovsek@zrc-sazu.si

Dr. Katica Drobne

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 374
katica.drobne@zrc-sazu.si

Franjo Drole

samostojni tehnik
+386 5 700 19 12
franjo.drole@zrc-sazu.si

Jana Erjavec

asistentka
+38614706197
jana.erjavec@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
01 470 62 36
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Dr. Jasna Fakin Bajec

znanstvena sodelavka
+386 31 322 387
jasna.fakin@zrc-sazu.si

Meta Ferjan

samostojna strokovna delavka
01 4706 353
meta.ferjan@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Ferk

znanstvena sodelavka, docentka, vodja Fizičnogeografskega laboratorija
01 470 63 58
mateja.ferk@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak

znanstveni svétnik
+386(0)1/4706290
jurij.fikfak@zrc-sazu.si

Manca Filak

Asistentka
+386(0)1/4706346
manca.filak@zrc-sazu.si

Dr. Jerneja Fridl

pomočnica direktorja, znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 66
jerneja.fridl@zrc-sazu.si

Andrea (Andrej) Furlan

vodilni strokovni sodelavec
+386(0)14706189
andrej.furlan@zrc-sazu.si

Prof. dr. Metka Furlan

znanstvena svetnica
01 470 62 34
metka.furlan@zrc-sazu.si

Gašper Gabrijelčič

referent
040 641708

Dr. Matej Gabrovec

znanstveni svetnik, docent
01 470 63 64
matej.gabrovec@zrc-sazu.si

Dejan Gabrovšek

asistent, mladi raziskovalec
01 470 61 65
dejan.gabrovsek@zrc-sazu.si

Prof. dr. Franci Gabrovšek

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 07
gabrovsek@zrc-sazu.si

Dr. Primož Gašperič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 47
primoz.gasperic@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Geršič

znanstveni sodelavec, pomočnik predstojnika
+386 1 470 65 09
matjaz.gersic@zrc-sazu.si

Deja Gliha

samostojna strokovna sodelavka
+386(0)1/4706 485
deja.gliha@zrc-sazu.si

Mateja Gliha

strokovna sodelavka
+386(0)1/4706 493
mateja.gliha@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gliha Komac

znanstvena sodelavka, namestnica predstojnika
01 470 61 85
natasa.gliha-komac@zrc-sazu.si

Prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica
+386(0)2/4213154
maja.godina@zrc-sazu.si

Dr. Boris Golec

znanstveni svetnik
+386(0)14706208
boris.golec@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jure Gombač

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 468
jure.gombac@zrc-sazu.si

Maja Gostič

mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706 466
maja.gostic@zrc-sazu.si

Dr. Klemen Grabnar

znanstveni sodelavec
+386(0)14706219
klemen.grabnar@zrc-sazu.si

Dr. Lucija Grahek

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 400
lucija.grahek@zrc-sazu.si

Mag. Matjaž Grahornik

asistent, mladi raziskovalec
00386(0)2 62 12 603
matjaz.grahornik@zrc-sazu.si

Red. prof. ddr. Igor Grdina

znanstveni svetnik
+386 1 47 06 298
igor.grdina@zrc-sazu.si

Doc. dr. Matjaž Gregorič

znanstveni sodelavec
+38614706334
matjaz.gregoric@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Gregorič Bon

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 535
natasa.gregoric@zrc-sazu.si

Mag. Aleš Grlj

asistent
+386 (0)1 4706 502
ales.grlj@zrc-sazu.si

Martin Grum

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki
+386 1 47 06 295
martin.grum@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marina Gržinić Mauhler

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706480
marina.grzinic@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Habjan

znanstveni sodelavec, docent
jernej.habjan@zrc-sazu.si

Dr. Ana Hofman

višja znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 528
ana.hofman@zrc-sazu.si

Dr. Aleksander Horvat

znanstveni sodelavec
01 4706 369
aleksander.horvat@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jana Horvat

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 386
jana.horvat@zrc-sazu.si

Dr. Mauro Hrvatin

znanstveni sodelavec
01 470 63 56
mauro.hrvatin@zrc-sazu.si

Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
vanja.huzjan@zrc-sazu.si

Anja Iskra

mlada raziskovalka
+386(0)14706517
anja.iskra@zrc-sazu.si

Doc. dr. Barbara Ivančič Kutin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706293
barbara.Ivancic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Nataša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 61 74
natasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Jakop

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 24
tjasa.jakop@zrc-sazu.si

Dr. Ana Jelnikar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 539
ana.jelnikar@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Jelovšek

znanstvena sodelavka
01 200 60 08
alenka.jelovsek@zrc-sazu.si