Maja Jevnikar

tajnica inštituta
+386 (0)1 47 06 380
maja.jevnikar@zrc-sazu.si

Dr. Andraž Jež

znanstveni sodelavec, docent
andraz.jez@zrc-sazu.si

Dr. Janoš Ježovnik

asistent z doktoratom, namestnik predstojnika
01 470 61 71
janos.jezovnik@zrc-sazu.si

Dr. Marko Juvan

znanstveni svetnik, redni profesor, predstojnik
marko.juvan@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Aleksej Kalc

višji znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 461
aleksej.kalc@zrc-sazu.si

Urša Kanjir

asistentka
+386 (0)1 4706 501
ursa.kanjir@zrc-sazu.si

Špela Kastelic

asistentka
+386 (0)1/4706 463
spela.kastelic@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Keber

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706212
katarina.keber@zrc-sazu.si

Dr. Carmen Kenda-Jež

višja znanstvena sodelavka
01 470 62 22
carmen.kenda-jez@zrc-sazu.si

Dr. Boris Kern

znanstveni sodelavec
01 470 61 69
boris.kern@zrc-sazu.si

Dr. Drago Kladnik

znanstveni svetnik
+386 1 2002 731
drago.kladnik@zrc-sazu.si

Anela Klemenc Bešo

Višja strokovna sodelavka 
+ 386 1 4706 447
anela.klemenc-beso@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Peter Klepec

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706478
peter.klepec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Marija Klobčar

višja znanstvena sodelavka
01 4706 267
marija.klobcar@zrc-sazu.si

Lucija Klun

mlada raziskovalka, asistentka
+386 (0)1/4706 453
lucija.klun@zrc-sazu.si

Dr. Martin Knez

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 15
martin.knez@zrc-sazu.si

Dr. Duška Knežević Hočevar

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 442
duska.knezevic@zrc-sazu.si

Dr. Vanja Kočevar

asistent z doktoratom
+386(0)14706213
vanja.kocevar@zrc-sazu.si

Blaž Kogovšek

asistent
+ 386 5 700 19 35
blaz.kogovsek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Žiga Kokalj

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 458
ziga.kokalj@zrc-sazu.si

Dr. Metoda Kokole

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706196
metoda.kokole@zrc-sazu.si

Dr. Petra Kolenc

višji strokovni sodelavec
+386(5)3357326
petra.kolenc@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Komac

znanstveni svetnik
00 386 30 485 554
blaz.komac@zrc-sazu.si

Teja Komel Klepec

strokovna sodelavka
+386 1 47 06 451
teja.komel@zrc-sazu.si

Dr. Renata Komić Marn

znanstvena sodelavka, vodja knjižnice
+386(0)14706188
renata.komic@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Koron

samostojna strokovna sodelavka – specialistka v humanistiki, docentka
alenka.koron@zrc-sazu.si

Tamara Korošec

samostojna strokovna delavka
+386 (01) 47 06 435
tamara.korosec@zrc-sazu.si

Dr. Dušan Kos

znanstveni svetnik
+386(0)14706210
dusan.kos@zrc-sazu.si

Dr. Miha Kosi

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706205
miha.kosi@zrc-sazu.si

Dr. Iva Kosmos

asistentka z doktoratom
iva.kosmos@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka
+386(0)14706521
tina.kosak@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kovačič

znanstvena sodelavka, predstojnica
+386 1 4706 272
Mojca.kovacic@zrc-sazu.si

Dr. Jani Kozina

znanstveni sodelavec
+386 1 4706 546
jani.kozina@zrc-sazu.si

Dr. Klara Kožar Rosulnik

raziskovalka, asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706 463
klara.kozar-rosulnik@zrc-sazu.si

Rok Kraigher

višji strokovni sodelavec

Doc. dr. Simona Kralj Fišer

znanstvena sodelavka
+386(0) 1 470 63 33
simona.kralj-fiser@zrc-sazu.si

Matej Krebelj

Strokovni sodelavec
+386 5 700 19 10
matej.krebelj@zrc-sazu.si

Vesna Krmelj

višja strokovno-raziskovalna asistentka
+386(0)14706187
vesna.krmelj@zrc-sazu.si

Dr. Monika Kropej Telban

znanstvena svétnica
+386(0)1/4706 286
monika.kropej@zrc-sazu.si

Dr. Domen Krvina

znanstveni sodelavec
01 470 61 84
domen.krvina@zrc-sazu.si

Lea Kuhar

mlada raziskovalka
+386 (0) 1 470 6 483
lea.kuhar@zrc-sazu.si

Lovel Kukuljan

asistent
+386 5 700 19 32
lovel.kukuljan@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mojca.horvat@zrc-sazu.si

Doc. dr. Drago Kunej

višji znastveni sodelavec
01 4706 271
Drago.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Rebeka Kunej

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 275
Rebeka.Kunej@zrc-sazu.si

Doc. dr. Matjaž Kuntner

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 38
matjaz.kuntner@zrc-sazu.si