Alenka Lap

tajnica
01 470 61 60
alenka.lap@zrc-sazu.si

Igor Lapajne

fotograf
+386 1 470 63 67
igor.lapajne@zrc-sazu.si

Lucija Lavrenčič

samostojna strokovna sodelavka
+386 (0)1 47 06 391
lucija.lavrencic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Franci Lazarini

znanstveni sodelavec
+386(0)14706518
franci.lazarini@zrc-sazu.si

Dr. Nina Ledinek

znanstvena sodelavka
01 470 61 78
nina.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Špela Ledinek Lozej

znanstvena sodelavka
+386(0)5/3357322
spela.ledinek@zrc-sazu.si

Doc. dr. Andreja Legan Ravnikar

višja znanstvena sodelavka
01 200 60 01
andreja.legan-ravnikar@zrc-sazu.si

Dr. Elena Leghissa

asistentka z doktoratom
+386 (0) 1 4706 394
elena.leghissa@zrc-sazu.si

Daša Ličen

asistentka
+386 1 4706 282
dasa.licen@zrc-sazu.si

Dr. Matej Lipar

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 508
matej.lipar@zrc-sazu.si

Filip Litera

tehnični sodelavec
01 4706 341
filip.litera@zrc-sazu.si

Erik Logar

asistent
01 47 06 553
erik.logar@zrc-sazu.si

Tjaša Lokovšek

strokovna sodelavka
+386 1 470 63 23
tjasa.lokovsek@zrc-sazu.si

Dr. David Lowe

zunanji sodelavec

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706 486
marina.luksic-hacin@zrc-sazu.si

Dr. Oto Luthar

direktor, znanstveni svetnik, predstojnik UIFS ZRC SAZU
+386 1 47 06 412
oto.luthar@zrc-sazu.si

Dr. Neva Makuc

znanstvena sodelavka
+386(0)53357324
neva.makuc@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 4706 494
ales.marsetic@zrc-sazu.si

Andrea Martín Pérez

znanstvena sodelavka
01 4706 376
andrea.martin-perez@zrc-sazu.si

Tamara Mateša

prodaja v Knjigarni Azil
+386(0)1/4706475
tamara.matesa@zrc-sazu.si

Ahac Meden

višji strokovni sodelavec
+386 1 4706 524
ahac.meden@zrc-sazu.si

Dr. Matej Meterc

znanstveni sodelavec
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mija.michelizza@zrc-sazu.si

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 436
jovana.mihajlovic@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Mihevc

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 16
andrej.mihevc@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706 484
jernej.mlekuz@zrc-sazu.si

Dr. Zvezdana Modrijan

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 390
zvezdana.modrijan@zrc-sazu.si

Doc. dr. Katarina Mohar

znanstvena sodelavka
+386(0)14706510
katarina.mohar@zrc-sazu.si

Dr. Anja Moric

znanstvena sodelavka
01 4706 278
anja.moric@zrc-sazu.si

Dr. Janez Mulec

višji znanstveni sodelavec
+386 5 700 19 45
janez.mulec@zrc-sazu.si

Irena Naglič

vodja prireditev
+386(0)1/4706416
irena.naglic@zrc-sazu.si

Dr. Janez Nared

višji znanstveni sodelavec, pomočnik predstojnika
01 4706 548
janez.nared@zrc-sazu.si

Dr. Boštjan Nedoh

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706472
bostjan.nedoh@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

delovodja
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Katja Novak

pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
+386 1 470 64 57
katja.novak@zrc-sazu.si

Mag. Ciril Oberstar

knjižna prodaja in promocija
+386(0)1/4706438
ciril.oberstar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Ogrin

višji znanstveni sodelavec, docent
matija.ogrin@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič

višja znanstvena sodelavka, predstojnica
+386(0)14706520
mija.oter@zrc-sazu.si

Dr. Bojan Otoničar

znanstveni sodelavec
+386 5 700 19 39
bojan.otonicar@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pavlin

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 382
primoz.pavlin@zrc-sazu.si

Mag. Miha Pavšek

višji strokovnoraziskovalni asistent
+386 1 470 63 61
miha.pavsek@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec
+386 (0)1 4706 437
peter.pehani@zrc-sazu.si

Asja Pehar Senekovič

asistentka
+386(0)2/621 26 19
asja.pehar@zrc-sazu.si