Dr. Stanka Šebela

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 49
stanka.sebela@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matej Šekli

višji znanstveni sodelavec
01 470 62 16
matej.sekli@zrc-sazu.si

Janko Šet

asistent
+38614706325
janko.set@zrc-sazu.si

Doc. dr. Urban Šilc

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 35
urban.silc@zrc-sazu.si

Dr. Urša Šivic

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 273
ursa.sivic@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jožica Škofic

znanstvena svetnica
01 470 62 21
jozica.skofic@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Šmid Hribar

znanstvena sodelavka, docentka
01 470 63 52
mateja.smid@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Šorli

Asistentka z doktoratom in strokovna sodelavka
mojca.sorli@zrc-sazu.si

Dr. Lilijana Šprah

Predstojnica inštituta, Višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 64 39
lilijana.sprah@zrc-sazu.si

Prof. dr. Ivan Šprajc

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 497

Dr. Katarina Šrimpf Vendramin

znanstvena sodelavka
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šter

znanstvena sodelavka
+386(0)14706217
katarina.ster@zrc-sazu.si

Mag. Barbara Šterbenc Svetina

samostojna strokovna delavka
+386(0)14706200
barbara.svetina@zrc-sazu.si

Doc. dr. Benjamin Štular

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 387
benjamin.stular@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jelica Šumič Riha

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706499
jelica.sumic-riha@zrc-sazu.si

Slavujka Šušak

čistilka

Barbara Šuštar

tajnica
+386(0)1/4706474
barbara.sustar@zrc-sazu.si

Dr. Snežana Tecco Hvala

višja znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 393
snezana.tecco-hvala@zrc-sazu.si

Prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 492
borut.telban@zrc-sazu.si

Dr. Petra Testen

znanstvena sodelavka
+386 5 3357326
petra.testen@zrc-sazu.si

Jure Tičar

asistent
+386 1 470 65 58
jure.ticar@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Tiran

znanstveni sodelavec
01 4706 543
jernej.tiran@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana), +386 (0)1 320 73 65 (Ig)
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Andrej Tomazin

višji strokovni sodelavec
01 4706 264
andrej.tomazin@zrc-sazu.si

Dr. Samo Tomšič

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706473
tomsic.samo@gmail.com

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)2/421 31 55
kristina.toplak@zrc-sazu.si

Dr. Maja Topole

znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 55
maja.topole@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
01 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Dr. Borut Toškan

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
01 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Anja Trobec

asistentka
+386 1 4706 544
anja.trobec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tadej Troha

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706482
tadej.troha@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mitja.trojar@zrc-sazu.si

Eva Turk

asistentka
+38614706358
eva.turk@zrc-sazu.si

Dr. Matija Turk

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 342
matija.turk@zrc-sazu.si

Teja Turk

mlada raziskovalka
+386 1 4706 276
teja.turk@zrc-sazu.si

Dr. Dragica Turnšek

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 373
dragica.turnsek@zrc-sazu.si

Dr. Mimi Urbanc

namestnica direktorja, višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 54
mimi.urbanc@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Vah Jevšnik

raziskovalka, znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 487
mojca.vah@zrc-sazu.si

Drago Valoh

tehnik
+386 (0)1 47 06 395
drago.valoh@zrc-sazu.si

Tanja Valte

pomočnica direktorja
+386 1 470 64 13
tanja.valte@zrc-sazu.si

Nika Vaupotič

strokovna sodelavka

Dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 490
tatjana.veljanovski@zrc-sazu.si

Dr. Anton Velušček

znanstveni svetnik, predstojnik inštituta
+386 (0) 47 06 399
anton.veluscek@zrc-sazu.si

Peter Vendramin

strokovni sodelavec
+386 1 4706 277
Peter.vendramin@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Verbič

znanstveni sodelavec
01 4706 376
tomaz.verbic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706479
matjaz.vesel@zrc-sazu.si

Brane Vidmar

likovno-grafični urednik in računalniški prelom
+386(0)1/4706419
brane.vidmar@zrc-sazu.si

Dr. Luka Vidmar

znanstveni sodelavec, docent
luka.vidmar@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Polona Vidmar

višja znanstvena sodelavka
+386(0)2 22 93 871
polonca.vidmar@zrc-sazu.si

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 488, +386(0)40 620 354
marijanca-ajsa.vizintin@zrc-sazu.si