Dr. Gregor Strle

znanstveni sodelavec
+386 1 4706 264
gregor.strle@zrc-sazu.si

Miha Sušnik

asistent, mladi raziskovalec
+386 1 470 62 38
miha.susnik@zrc-sazu.si

Dr. Petra Svoljšak

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706202
petra.svoljsak@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Šašel Kos

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 383
marjeta.sasel-kos@zrc-sazu.si

prof. dr. Stanka Šebela

znanstvena svetnica
+386 5 700 19 49
stanka.sebela@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matej Šekli

višji znanstveni sodelavec
01 470 62 16
matej.sekli@zrc-sazu.si

Janko Šet

asistent
+38614706325
janko.set@zrc-sazu.si

Izr. prof. Urban Šilc

znanstveni svetnik
+386 1 470 63 35
urban.silc@zrc-sazu.si

Dr. Urša Šivic

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 273
ursa.sivic@zrc-sazu.si

Dr. Jožica Škofic

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
+386 1 470 62 21
jozica.skofic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Brina Škvor Jernejčič

znanstvena sodelavka
+386 (0) 1 4706 500
brina.skvor-jernejcic@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Šmid Hribar

znanstvena sodelavka, docentka
01 470 63 52
mateja.smid@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Šorli

Asistentka z doktoratom in strokovna sodelavka
mojca.sorli@zrc-sazu.si

Dr. Lilijana Šprah

Predstojnica inštituta, Višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 64 39
lilijana.sprah@zrc-sazu.si

Prof. dr. Ivan Šprajc

predstojnik, znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 497

Dr. Katarina Šrimpf Vendramin

znanstvena sodelavka
+386/(0)1/4706285
katarina.srimpf@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Šter

znanstvena sodelavka
+386(0)14706217
katarina.ster@zrc-sazu.si

Mag. Barbara Šterbenc Svetina

samostojna strokovna delavka
+386(0)14706200
barbara.svetina@zrc-sazu.si

Doc. dr. Benjamin Štular

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 387
benjamin.stular@zrc-sazu.si

Prof. dr. Jelica Šumič Riha

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706499
jelica.sumic-riha@zrc-sazu.si

Slavujka Šušak

čistilka

Barbara Šuštar

tajnica
+386(0)1/4706474
barbara.sustar@zrc-sazu.si

Dr. Snežana Tecco Hvala

višja znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 393
snezana.tecco-hvala@zrc-sazu.si

Prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik
+386 (0)1 4706 492
borut.telban@zrc-sazu.si

Dr. Petra Testen Koren

znanstvena sodelavka
+386 5 3357326
petra.testen@zrc-sazu.si

Dr. Jure Tičar

asistent
+386 1 470 65 58
jure.ticar@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Tiran

znanstveni sodelavec
01 4706 543
jernej.tiran@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 456 (Ljubljana)
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Andrej Tomazin

višji strokovni sodelavec
01 4706 264
andrej.tomazin@zrc-sazu.si

Dr. Samo Tomšič

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706473
tomsic.samo@gmail.com

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)2/421 31 55
kristina.toplak@zrc-sazu.si

Dr. Maja Topole

znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 55
maja.topole@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
+386 1 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Dr. Borut Toškan

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

Eva Trivunović

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 200 60 02
eva.trivunovic@zrc-sazu.si

Anja Trobec

asistentka
+386 1 4706 544
anja.trobec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tadej Troha

Predstojnik Filozofskega inštituta ZRC SAZU, znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706471
tadej.troha@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Trojar

asistent z doktoratom
+386 01 470 62 30
mitja.trojar@zrc-sazu.si

Eva Turk

asistentka
+38614706358
eva.turk@zrc-sazu.si

Dr. Matija Turk

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 342
matija.turk@zrc-sazu.si

Teja Turk

mlada raziskovalka
+386 1 4706 276
teja.turk@zrc-sazu.si

Dr. Dragica Turnšek

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 373
dragica.turnsek@zrc-sazu.si

Dr. Mimi Urbanc

namestnica direktorja, višja znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 54
mimi.urbanc@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Vah Jevšnik

raziskovalka, znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 487
mojca.vah@zrc-sazu.si

Drago Valoh

tehnik
+386 (0)1 47 06 395
drago.valoh@zrc-sazu.si

Tanja Valte

pomočnica direktorja
+386 1 470 64 13
tanja.valte@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 490
tatjana.veljanovski@zrc-sazu.si

Dr. Anton Velušček

znanstveni svetnik, predstojnik inštituta
+386 (0) 47 06 399
anton.veluscek@zrc-sazu.si