Dr. Barbara Vodopivec

asistentka z doktoratom
+386(0)14706512
barbara.vodopivec@zrc-sazu.si

Petra Vovk

strokovna sodelavka

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 62 27
urska.vranjek@zrc-sazu.si

Dr. Branko Vreš

višji strokovnoraziskovalni sodelavec
+386 1 470 63 21
brane.vres@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@zrc-sazu.si

Mateja Zadel

višji tehnik
+386 5 700 19 03
izrk@zrc-sazu.si

Dr. Neža Zajc

znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 529
neza.zajc@zrc-sazu.si

Vita Zalar

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 47 06 529
vita.zalar@zrc-sazu.si

Marko Zaplatil

fotograf
+386 1 470 63 67
marko.zaplatil@zrc-sazu.si

Dr. Miha Zobec

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706 461
miha.zobec@zrc-sazu.si

Dr. Matija Zorn

znanstveni svetnik, izredni profesor, predstojnik
+386 1 4706 348
matija.zorn@zrc-sazu.si

Doc. dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
05 335 73 21
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Dr. Maruša Zupančič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 218
marusa.zupancic@zrc-sazu.si

Lars Zver

mladi raziskovalec
+386 (0)1 47 06 343
lars.zver@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
01 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Marisa Žele

mlada raziskovalka
+386 1 470 6 473
marisa.zele@zrc-sazu.si