Peter Vendramin

strokovni sodelavec
+386 1 4706 277
Peter.vendramin@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Verbič

znanstveni sodelavec
01 4706 376
tomaz.verbic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706479
matjaz.vesel@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Vičič

znanstveni sodelavec
00 386 5 611 76 50
jernej.vicic@zrc-sazu.si

Brane Vidmar

likovno-grafični urednik in računalniški prelom
+386(0)1/4706419
brane.vidmar@zrc-sazu.si

Dr. Luka Vidmar

znanstveni sodelavec, docent
luka.vidmar@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Polona Vidmar

višja znanstvena sodelavka
+386(0)2 22 93 871
polonca.vidmar@zrc-sazu.si

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706 488, +386(0)40 620 354
marijanca-ajsa.vizintin@zrc-sazu.si

Dr. Barbara Vodopivec

asistentka z doktoratom
+386(0)14706512
barbara.vodopivec@zrc-sazu.si

Petra Vovk

strokovna sodelavka

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 470 62 27
urska.vranjek@zrc-sazu.si

Dr. Branko Vreš

višji strokovnoraziskovalni sodelavec
+386 1 470 63 21
brane.vres@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@zrc-sazu.si

Mateja Zadel

višji tehnik
+386 5 700 19 03
izrk@zrc-sazu.si

Dr. Neža Zajc

znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 529
neza.zajc@zrc-sazu.si

Vita Zalar

asistentka, mlada raziskovalka
+386 1 47 06 529
vita.zalar@zrc-sazu.si

Marko Zaplatil

fotograf
+386 1 470 63 67
marko.zaplatil@zrc-sazu.si

Dr. Miha Zobec

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706 461
miha.zobec@zrc-sazu.si

Dr. Matija Zorn

znanstveni svetnik, izredni profesor, predstojnik
+386 1 4706 348
matija.zorn@zrc-sazu.si

Dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
+386 5 335 7321
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Dr. Maruša Zupančič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 218
marusa.zupancic@zrc-sazu.si

Lars Zver

mladi raziskovalec
+386 (0)1 47 06 343
lars.zver@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
+386 1 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Dr. Andreja Žele

izredna članica SAZU, znanstvena svetnica
+386 1 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Marisa Žele

mlada raziskovalka
+386 1 470 6 473
marisa.zele@zrc-sazu.si