Opis zbirke: Gradivo o Andreju Šusterju Drabosnjaku (1768–1825), avtrijskokoroškem bukovniku in dramatiku.

Obdobje nastajanja: 1951–1976
Skrbnik:
Vsebina

Vsebuje članke, korespondenco o njem in njegovih igrah, kot tudi poročila s terena, z uprizoritev Pasijona in ostalih iger s slikovnimi prilogami, poročila s simpozijev, zapise o razstavah in obletnicah.

Stroka

etnologija, folkloristika in antropologija