no-cover
Besede, besede, besede

Opis zbirke: Prispevki sodelavcev Inštituta v kolumni časopisa DELO

Obdobje nastajanja: od 2007
Zbirka skenogramov epigrafskih spomenikov z območja Slovenije

Opis zbirke: Zbirka združuje najdiščne podatke, podatke o hrambi, literaturo in skenograme epigrafskih spomenikov z območja Slovenije.

Avtor:
dr. Marjeta Šašel Kos, dr. Julijana Visočnik
, ,
Obdobje nastajanja: od 2005
Skrbnik:
Zbirke ustnih izročil

Opis zbirke: Vnosni sistem Izročilo in prostor (dalje Sistem...) je namenjen vnosu podatkov o izročilu in njegovi prostorski umeščenosti. Deluje v okenskem okolju (Windows) v programu MS Access, ki je del profesionalne različice programskega paketa Microsoft Office. Sistem je sestavljen iz petih medsebojno povezanih vnosnih obrazcev: * pripovedovalec * pripoved * prostor * interpretacija * literatura.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2005
Skrbnik:
Umetnostnozgodovinska bibliografija

Opis zbirke: Zbirka prinaša bibliografije s področja umetnostne zgodovine, ki jih je Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU od leta 2005 do 2019 objavljal v reviji Umetnostna kronika, leta 2020 pa so se preselile na splet. Časovno je bibliografija omejena na starejša umetnostna obdobja (v prvih izdajah do leta 1900, v poznejših do okoli leta 1945). Bibliografije vsebujejo bibliografske enote, ki so bile s pomočjo UDK vrstilcev za umetnost in po ključnih besedah, zlasti osebnih imenih, zajete iz bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI. Bibliografskemu opisu je zato dodana identifikacijska številka COBISS-zapisa. Vključena so dela, ki so izšla v Sloveniji, in tista, ki so jih naši avtorji objavili v tujini. Včasih je težko potegniti mejo med umetnostnozgodovinsko bibliografijo in bibliografijo, ki je pomembna tudi za umetnostno zgodovino, zlasti v smislu pomožnih strok, zato so delno vključene bibliografske enote z drugih humanističnih področij, kot so zgodovina, arheologija, etnologija, prav tako so v bibliografijo vnesene naravoslovne in tehnične raziskave umetnin. Nekateri zapisi so opremljeni s spletnimi povezavami, ki omogočajo neposreden dostop do izbrane publikacije oz. besedila.

Obdobje nastajanja: od 2005
Skrbnik:
Arheobotanična zbirka

Opis zbirke: Arheobotanični laboratorij izgrajuje arheobotanično referenčno zbirko.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2004
Skrbnik:
Zapuščina Antona Ocvirka

Obdobje nastajanja: od 2004
Skrbnik:
no-cover
Ugotavljanje pogostnosti besednih oblik

Obdobje nastajanja: od 2003
Članki v Arheoloških vestnikih

Opis zbirke: Zbirka člankov, knjižnih ocen in prikazov ipd, objavljenih v Arheoloških vestnikih. Iskalnik omogoča iskanje po avtorjih, naslovih, številkah in letih izidov Vestnikov

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2003
Skrbnik:
Članki v publikaciji Studia mythologica Slavica

Opis zbirke: Zbirka člankov, knjižnih ocen in prikazov ipd, objavljenih v Studia Mythologica Slavica. Iskalnik omogoča iskanje po avtorjih, naslovih, številkah in letih izidov..

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2003
Skrbnik:
no-cover
Vegetacija Slovenije - podatkovna zbirka vegetacijskih popisov

Opis zbirke: Vegetacija Slovenije – podatkovna zbirka vegetacijskih popisov v programu Turboveg nastaja na Biološkem inštitutu ZRC SAZU od leta 2003 in se stalno dopolnjuje. V njej so zbrani vsi vegetacijski popisi od leta 1932 z ozemlja Slovenije, večinoma narejeni po standardni srednjeevropski metodi (Braun-Blanquet), in pokriva vse vegetacijske tipe od makrofitskih vodnih združb do gozda. Popisi so iz objavljenih literaturnih virov, sive literature (disertacije, elaborati, poročila), delno tudi neobjavljen popisni material. Podatkovno bazo uporabljamo za shranjevanje vegetacijskih popisov, za klasifikacijo vegetacije in drugih analiz vegetacije Slovenije in sosednjih držav. Podatkovna baza je trenutno v fazi geokodiranja popisov.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2003
Skrbnik:

Avtor, naslov, ISSN

Organizacijske enote

Kronološko razvrščanje

Vse2021202020192018201720162015pred 2015