Zbirka slovenskih folklornih ugank

Opis zbirke: Prva elektronska baza slovenskih folklornih ugank je nastala v sklopu postdoktorskega projekta, ki ga ima naša sodelavka dr. Saša Babič v Tartuju, Estonija. Sicer je iskalnik v angleščini (zaradi izdelave v tujini), vendar so vse uganke v slovenščini.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2018
Skrbnik:
Slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke

Opis zbirke: Zbirko Slovenske arhitektke, gradbenice in oblikovalke, ki nastaja na podlagi serije razstav V ospredje: pionirke v slovenski arhitekturi, gradbeništvu in oblikovanju, pripravljenih v sodelovanju s Centrom arhitekture Slovenijein od leta 2016 razstavljenih v ljubljanski arhitekturni galeriji Dessa, pripravlja Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU; z njo želimo osvetliti življenje in delo spregledanega dela slovenskega arhitekturnega ustvarjanja in ponuja priložnost, da iz bogatega arhitekturnega opusa 20. stoletja izpostavimo tista dela, ki so le redko na ogled javnosti, vendar zato nič manj pomembna, kakovostna in večplastna. Zbirka se tematsko vklaplja med aktivnosti mednarodnega interdisciplinarnega projekta MoMoWo – Ustvarjalnost žensk od modernizma dalje (Modern Movement Women), ki na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti poteka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta z namenom strokovni in širši javnosti predstaviti pomemben del »anonimne« in zamolčane evropske kulturne dediščine 20. stoletja, ki so jo ustvarile ženske, dejavne na področju arhitekture, gradbeništva, notranjega in industrijskega oblikovanja, krajinske arhitekture in urbanizma, ki so/veljajo za tradicionalne domene moških poklicev. Zbirka je posvečena predvsem pionirkam, prvim predvojnim in povojnim generacijam ustvarjalk, ki so aktivno sodelovale pri snovanju, oblikovanju in označevanju prostora svojega časa. Bile so neme spremljevalke v senci poklicno bolj uveljavljenih in znanih profesorjev, sodelavcev, očetov ali soprogov, tako da je še danes težko določiti njihov dejanski delež v snovanju in realizaciji prenekatere slovenske arhitekturne mojstrovine, od Plečnikovega NUK-a do Ravnikarjevega Trga republike. Že tako zaradi družbenih predsodkov omejene zgolj na nekatera področja arhitekturnega ustvarjanja, kot so risanje načrtov, parkovne zasnove, notranja oprema in industrijsko oblikovanje, urbanizem, le redko tudi javna in individualna gradnja, so bile največkrat primorane svoje delovanje še dodatno omejiti, če so si ustvarile družino. Nekatere med njimi so se zato raje odločile za ustvarjanje na drugih, največkrat umetnostnih področjih. Izbrana dela tako predstavljajo pomembnejše projektne stvaritve prvih generacij slovenskih ustvarjalk, ki jih je, upoštevajoč čas, razmere in vlogo ženske v času nastanka, treba gledati in ocenjevati z drugačnimi merili kot sicer. Razstava je zasnovana večplastno, s poudarkom na kakovosti del in kompleksnosti ideje, ter razkriva ustvarjalno moč posameznih avtoric. Raziskave za zbirko so potekale v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS, P6-0061).

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2016
Skrbnik:
Grobišče Župna cerkev v Kranju

Opis zbirke: Ob projektu nastaja skupek zbirk (zbirka grobov, zbirka pridatkov, zbirka arhiva najdišča, zbirka antropoloških analiz ipd), ki osveljujejo problematiko najdišča in služijo kot gradniki za izdelavo kronologije grobišča.

Avtor: , ,
Obdobje nastajanja: od 2013
Skrbnik:
Slovenska glasbena dediščina

Opis zbirke: Prva zbirka elektronskih znanstvenih izdaj gradiva in raziskav s področja nacionalne glasbene dediščine. Znanstvenokritične objave virov s komentarji in spremnimi besedili.

Avtor: , ,
Obdobje nastajanja: od 2012
Skrbnik:
Razumeti grad – vloga in pomen gradov v slovenski zgodovini

Opis zbirke: Razstava o gradovih na Slovenskem se je iztekla, njena vsebina pa je še vedno na voljo na spletu. Vabljeni k ogledu.

Obdobje nastajanja: od 2011
Popis zasebne knjižnice Lojzeta Kovačiča

Obdobje nastajanja: od 2011
Skrbnik:
Judovsko pokopališče v Dolgi vasi

Opis zbirke: V zbirki so predstavljene fotografije nagrobnikov z judovskega pokopališča v Dolgi vasi blizu Lendave in je nastala v okviru projekta Zamolčani holokavst: Spomin na deportacije Judov v Sloveniji. Ob fotografijah nagrobnikov (nekateri napisi niso več vidni) zbirka vključuje tudi načrt pokopališča z lokacijami posameznih grobov ter spremni tekst, ki ponuja zgodovinski kontekst.

Obdobje nastajanja: od 2011
UHI Atlas

Opis zbirke: UHI Atlas je spletni pregledovalnik za območje Srednje Evrope, ki prikazuje razne dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje in jakost mestnega toplotnega otoka.

Avtor: ,
Obdobje nastajanja: 2011–2013
Skrbnik:
Turjaška knjiga listin I na spletu

Opis zbirke:

Avtor: ,
Obdobje nastajanja: od 2009
Skrbnik:
Podatkovna zbirka poznoantične naselbinske keramike z območja Slovenije

Opis zbirke: Podatkovna zbirka poznoantične naselbinske keramike z območja Slovenije poleg opisov posameznih kosov po vnaprej postavljenih enotnih kriterijih vsebuje še risbo, fotografijo površine in preloma ter po možnosti tudi arheometrične analize predmeta ali odlomka.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2009
Skrbnik:

Avtor, naslov, ISSN

Organizacijske enote

Kronološko razvrščanje

Vse2019201820172016201520142013pred 2013