Epigrafska zbirka

Opis zbirke: Zbirko sestavljajo fotografije in opisi epigrafskih spomenikov s področja Slovenije.

Avtor:
dr. Jaro Šašel
,
Obdobje nastajanja: od 1950
Skrbnik:
Pisni arhiv IzA

Opis zbirke: Pisni arhiv izgrajujemo od ustanovitve. Sestavljao ga fondi: elaborati, originali, kopije in razno.

Obdobje nastajanja: od 1950
Skrbnik:
Orlova zapuščina

Opis zbirke: Zbirka terenskih zapisov iz desetletnega obdobja, sprva duhovne in družbene, kasneje tudi materialne kulture.

Obdobje nastajanja: 1948–1958
Skrbnik:
no-cover
Kartografska zbirka in ostala dokumentacija

Opis zbirke: Kartografska zbirka obsega 53 enot, v kateri je 6.765 tiskanih kart in 5.061 risanih kart, načrtov, skic in diagramov. Kataster vodnih objektov -B obsega 869 številk (1 tm), kataster površinskih oblik – C obsega 525 številk (0,6 tm) , Kataster umetnih objektov- D tako rudnikov, tunelov vodnjakov in vrtin osega 85 številk (0,1 tm). Kataster predvojnega Instituta italiano de speleologia - VG obsega 3.700 številk (4 tm gradiva). Zapuščinski fondi bivših sodelavcev, ki obsegajo tipkopise, rokopise, korekture, fotografsko in ostalo gradivo ima 36 tm. Arhiv tajništva inštituta obsega 42 metra.

Obdobje nastajanja: od 1947
no-cover
Kataster jam

Opis zbirke: Kataster jam, ki se v duplikatu vodi z Jamarsko zvezo Slovenija, obsega vse registrirane jame v RS (10.030 jam leta 2010). Papirna dokumentacija (opisi, načrti, fotografije...) se vodi v omarah, iz nje pa je izpeljana tudi digitalna podatkovna baza.

Obdobje nastajanja: od 1947
Skrbnik:
Katalog inštitutskega knjižničnega fonda

Obdobje nastajanja: od 1947
Skrbnik:
Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih opazovanj Triglavskega ledenika

Opis zbirke: Razstava predstavlja raziskovanje Triglavskega ledenika, ki je najstarejši stalni slovenski raziskovalni projekt.

Avtor: , , ,
, , , ,
Obdobje nastajanja: 1946–2016
Skrbnik:
Slovensko besedišče

Obdobje nastajanja: 1945–1985
Gledališki terminološki slovar

Obdobje nastajanja: 1945–2007
no-cover
Slovar slovenskega knjižnega jezika

Obdobje nastajanja: 1945–1991

Avtor, naslov, ISSN

Organizacijske enote

Kronološko razvrščanje

Vse2021202020192018201720162015pred 2015