Podatkovna zbirka poznoantične naselbinske keramike z območja Slovenije

Opis zbirke: Podatkovna zbirka poznoantične naselbinske keramike z območja Slovenije poleg opisov posameznih kosov po vnaprej postavljenih enotnih kriterijih vsebuje še risbo, fotografijo površine in preloma ter po možnosti tudi arheometrične analize predmeta ali odlomka.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2009
Skrbnik:
no-cover
Palindromi

Obdobje nastajanja: od 2007
no-cover
Slovarček medmetov

Obdobje nastajanja: 2007–2008
no-cover
Besede, besede, besede

Opis zbirke: Prispevki sodelavcev Inštituta v kolumni časopisa DELO

Obdobje nastajanja: od 2007
no-cover
Slovarček krajšav

Obdobje nastajanja: 2006–2010
Zemljepisna imena

Opis zbirke: Na tem mestu objavljamo seznam zemljepisnih imen, s katerimi smo se podrobneje ukvarjali na Geografskem inštitutu ZRC SAZU.

Avtor: ,
Obdobje nastajanja: 2006–2015
Zbirka skenogramov epigrafskih spomenikov z območja Slovenije

Opis zbirke: Zbirka združuje najdiščne podatke, podatke o hrambi, literaturo in skenograme epigrafskih spomenikov z območja Slovenije.

Avtor:
dr. Marjeta Šašel Kos, dr. Julijana Visočnik
, ,
Obdobje nastajanja: od 2005
Skrbnik:
Zbirke ustnih izročil

Opis zbirke: Vnosni sistem Izročilo in prostor (dalje Sistem...) je namenjen vnosu podatkov o izročilu in njegovi prostorski umeščenosti. Deluje v okenskem okolju (Windows) v programu MS Access, ki je del profesionalne različice programskega paketa Microsoft Office. Sistem je sestavljen iz petih medsebojno povezanih vnosnih obrazcev: * pripovedovalec * pripoved * prostor * interpretacija * literatura.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2005
Skrbnik:
Umetnostnozgodovinska bibliografija

Opis zbirke: Zbirka prinaša bibliografije s področja umetnostne zgodovine, ki jih je Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU od leta 2005 do 2019 objavljal v reviji Umetnostna kronika, leta 2020 pa so se preselile na splet. Časovno je bibliografija omejena na starejša umetnostna obdobja (v prvih izdajah do leta 1900, v poznejših do okoli leta 1945). Bibliografije vsebujejo bibliografske enote, ki so bile s pomočjo UDK vrstilcev za umetnost in po ključnih besedah, zlasti osebnih imenih, zajete iz bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB.SI. Bibliografskemu opisu je zato dodana identifikacijska številka COBISS-zapisa. Vključena so dela, ki so izšla v Sloveniji, in tista, ki so jih naši avtorji objavili v tujini. Včasih je težko potegniti mejo med umetnostnozgodovinsko bibliografijo in bibliografijo, ki je pomembna tudi za umetnostno zgodovino, zlasti v smislu pomožnih strok, zato so delno vključene bibliografske enote z drugih humanističnih področij, kot so zgodovina, arheologija, etnologija, prav tako so v bibliografijo vnesene naravoslovne in tehnične raziskave umetnin. Nekateri zapisi so opremljeni s spletnimi povezavami, ki omogočajo neposreden dostop do izbrane publikacije oz. besedila.

Obdobje nastajanja: od 2005
Skrbnik:
Arheobotanična zbirka

Opis zbirke: Arheobotanični laboratorij izgrajuje arheobotanično referenčno zbirko.

Avtor:
Obdobje nastajanja: od 2004
Skrbnik:

Avtor, naslov, ISSN

Organizacijske enote

Kronološko razvrščanje

Vse2021202020192018201720162015pred 2015