16. 11. 2019

Platforma 1

More >>

31. 10. 2019

Demografske spremembe in regionalni razvoj

Anton Melik Geographical Institute

More >>

31. 10. 2019

Slovenski jezik / Slovene Linguistic Studies 12/2019

Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language

More >>

31. 10. 2019

Odraščanje v Južni Koreji

Institute of Anthropological and Spatial Studies

More >>

31. 10. 2019

Biografija na prehodu v digitalnost

Institute of Cultural History

More >>

Sponzorji