Vzpostavitev sistema za obdelavo podatkov opazovanja Zemlje (s študijo izvedljivosti) na primeru spremljanja kmetijskih zemljišč (trajno travinje in vlažnost tal)

research project
Basic Info

Description


Keywords
daljinsko zaznavanje
satelitski posnetki
raba tal
časovne vrsteResearch areas
Daljinsko zaznavanje T181