Göthova topografija

  • Period of creating

    since 1810

  • Caretaker

    Stanka Drnovšek

  • Profession

    Ethnology, Folklore studies and Anthropology

Collection description

Narodopisno gradivo za Štajersko iz prve polovice 19. stoletja.content

 

Gradivo ankete nadvojvode Janeza iz prve pol. 19. stol. za Štajersko, imenovano "Göthova topografija" po dr. Georgu Göthu, ki je gradivo za nemški del Štajerskega obdelal in objavil že l. 1848. Izvirnik se nahaja v Deželnem arhivu v Gradcu. Inštitut za slovensko narodopisje hrani 17 arhivskih škatel kopij gradiva za 505 krajev, ki se nanaša na slovensko jezikovno območje. Dr. Niko Kuret je štiri kritično ovrednotil in objavil pod naslovom Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848: Prvi del, 1. snopič, 1985, 2. snopič, 1987, 3. snopič, 1989, Drugi del, 1. snopič, 1993, vse v seriji Gradivo za narodopisje Slovencev, Ljubljana, SAZU.

Primer: Lemberg - trg pdfsam_lemberg-trg_180.pdf