Orlova zapuščina

  • Period of creating

    since 1948

  • Caretaker

    Stanka Drnovšek

  • Profession

    Ethnology, Folklore studies and Anthropology

Collection description

Zbirka terenskih zapisov iz desetletnega obdobja, sprva duhovne in družbene, kasneje tudi materialne kulture.content

Boris Orel, od leta 1945 do svoje smrti leta 1962 ravnatelj Etnografskega muzeja v Ljubljani, je organiziral in vodil terenske ekipe. Del rokopisov hrani Inštitut za slovensko narodopije, del pa Slovenski etnografski muzej. Gradivo vsebuje tudi slikovne in kartografske priloge.