Skip to main content

Simpozij raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene kariere

Na znanstvenem simpoziju sodelujejo vsi mladi raziskovalci/raziskovalke in raziskovalci/raziskovalke na začetku znanstvene kariere, ki delujejo v okviru Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. S simpozijem želimo seznaniti javnost z delom najmlajših raziskovalcev na ZRC SAZU in ustvariti okolje za njihovo interdisciplinarno povezovanje. Eden izmed ciljev simpozija je tudi utrditi vezi med mladimi iz različnih inštitov, ki jih združuje ZRC SAZU. Ob vsakem simpoziju izide zbornik z izvlečki predavanj.

Aktualni dogodki

 

Pretekli dogodki

2019