Skip to main content

Spletni portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika

Description

E-orodje bo prinašalo vsebine, posebej prilagojene vsaki od treh starostnih skupin učencev (prva in druga triada; tretja triada; srednja šola). Sodelovali bomo z učitelji in učenci z 19 vzgojno-izobraževalnih zavodov s skupno 537 oddelki, ki bodo izvajali spremljavo in evalvacijo poteka in rezultatov projekta in kot multiplikatorji seznanjali z njim druge učitelje in učence. Predstavljeno spletno jezikovno e-orodje bo prvo celovito slovarsko-slovnično orodje te vrste na Slovenskem. V okviru projekta bomo pripravili sodobno in inovativno učno e-orodje, ki bo kot organsko povezana kombinacija več e-orodij neposredno uporabno pri izpolnjevanju osnovnih ciljev učnega načrta za slovenščino v osnovni in srednji šoli. Orodje bo uvajalo učence in dijake v delo s spletnimi slovarji in spletnimi slovničnimi priročniki. Med drugim bomo pripravili:

• portal Franček, ki bo obsegal odgovore na vprašanja o pomenu, rabi, pomenski povezanosti (sinonimi, nadpomenke), (ne)zaznamovanosti, zvrstnosti, stilnih značilnostih, izgovoru, pregibanju, izvoru, narečni rabi in zgodovinski umeščenosti besedja slovenskega jezika;

• nov Šolski slovar slovenskega jezika;

• orodje, ki bo povezovalo slovarske vsebine s slovničnimi;

• Jezikovno svetovalnico za učitelje slovenščine in

• nabor gradiv z opisom učnih metod, ki bodo pripomogle k obsežnejši uporabi predstavljenega e-orodja pri pripravi in izvajanju pedagoških procesov in k boljši usposobljenosti učiteljev za delo na področju prožnih oblik učenja.

Sodelujoči vzgojno-izobraževalni zavodi

V projektu sodelujemo z 19 vzgojno-izobraževalnimi zavodi iz vzhodne in zahodne kohezijske regije s skupno 537 oddelki.

Vzhodna kohezijska regija

1. OŠ Sladki Vrh

2. OŠ Karla Destovnika - Kajuha, Šoštanj

3. OŠ Primoža Trubarja, Laško

4. OŠ Livada, Velenje

5. OŠ Artiče

6. OŠ Polzela

7. OŠ Frana Metelka, Škocjan

8. I. gimnazija v Celju

9. III. gimnazija Maribor

10. Šolski center Velenje

11. Ekonomska šola Novo mesto

12. Gimnazija Ptuj

Zahodna kohezijska regija – VIZ

13. OŠ Šempas

14. OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica

15. OŠ Koper

16. OŠ Železniki

17. Gimnazija Želimlje

18. Gimnazija Škofja Loka

19. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana


Research Project

Keywords
jezikovno svetovanje
slovarski portal
jezikovno učno e-orodje
šolski slovar