Skip to main content
Preteklost in prihodnost


Edited by: Rok Ciglič, Špela Čonč, Matjaž Geršič, Drago Perko, Mateja Breg Valjavec, Matija Zorn
Year: 2022


The book Preteklost in prihodnost ('The past and the future') is the sixteenth volume in the GIS v Sloveniji (GIS in Slovenia) book series and commemorates its 30th anniversary. The goal of the volume is to present the wide variety of research findings on geographical information systems in Slovenia in recent years. Powerful geoinformatic tools and precise data facilitate research on processes and phenomena, and their modelling. The volume presents project outputs and research results in areas such as geology, geomorphology, hydrology, pedology, agriculture, natural disasters, environmental protection, geography, surveying, archaeology, transport, telecommunication infrastructure, tourism, cultural heritage, education, cartography, geographical names, remote sensing, and others. Readers discover new features regarding the applicability of geographical information systems and learn about interesting research findings in many areas.Table of content

Drago Perko, Matija Zorn, Rok Ciglič, Mateja Breg Valjavec, Špela Čonč
Geografski informacijski sistemi v Sloveniji med letoma 1992 in 2022

Timotej Verbovšek
Analiza anizotropije kraškega površja z uporabo smernih semivariogramov iz digitalnega modela reliefa

Mateja Breg Valjavec, Rok Ciglič, Jure Tičar, Stanka Šebela
Določanje geomorfoloških in hidrogeoloških povezav med vrtačami in jamo polina peč s 3D laserskim skeniranjem

Borut Vrščaj, Peter Kastelic, Janez Bergant
Modeliranje vodne erozije tal v Sloveniji

Janez Bergant, Peter Kastelic, Borut Vrščaj
Ocena vezave organskega ogljika v tla kmetijskih zemljišč Slovenije

Mateja Jemec Auflič, Gašper Bokal, Špela Kumelj, Anže Medved, Mojca Dolinar, Jernej Jež
Sezonski vpliv padavin na pojav plazenja do sredine 21. stoletja

Manca Volk Bahun, Mauro Hrvatin, Blaž Komac
Določanje potencialnih območij proženja snežnih plazov z analizo reliefa

Alen Mangafić, Paolo Sivilotti, Klemen Lisjak
Uporaba satelitskih posnetkov za spremljanje vodnega potenciala v vinogradih

Nejc Čož
Višinska razlika do najbližjega vodotoka (HaND) – podatki za Slovenijo

Špela Čonč, Urša Fležar, Lan Hočevar, Teresa Oliveira, Miha Krofel
Plenjenje evrazijskega risa (Lynx lynx) in mikrohabitatne reliefne značilnosti: primer analize morfometrije in morfologije vrtač kot lokacij uplenitev parkljarjev

Urška Drešček, Jan Jež, Samo Drobne
Funkcionalne regije srednješolskega izobraževanja v Sloveniji

Ajda Katarina Degan, Anton Švigelj, Bernarda Zrimšek
Aplikacija za vodenje evidence prometne signalizacije državnih cest – WEPS

Simon Koblar, Jernej Tiran, Nika Razpotnik Visković, Matej Gabrovec
Vpliv izbora metode na izračun dostopnosti postajališč javnega potniškega prometa

Klemen Prah, Matjaž Knez
GIS kot orodje za analizo pokritosti Slovenije s polnilnimi postajami za električne avtomobile

Tinkara Mazej, Blaž Repe, Marko Krevs
Kvantitativna kategorizacija planinskih poti na izbranih območjih Kamniško-Savinjskih alp

Rok Ciglič, Katarina Polajnar Horvat, Matija Zorn
Prostorska analiza mobilnosti štipendistov programa Marie Skłodowska-Curie action v Evropi

Janez Nared
Atlas kakovosti življenja v Sloveniji kot podpora odločevalcem pri regionalnem in lokalnem razvoju

Tomaž Šturm, Niko Gaberc
Terenske meritve mobilnih omrežij 4G

Boštjan Kop, Nataša Golobič, Eva Kolbl, Špela Jereb Planinšek, Jaka Klement, Sebastijan Nograšek, Jakub Adamec, Michal Polgár
Uporaba telematike in geografskih informacijskih sistemov v zavarovalništvu – primer mobilne aplikacije DRaJV

Grega Žorž
Geodetska izmera rapalske meje, njena digitalizacija in presek s historičnim in aktualnim stanjem zemljiškega katastra

Andreja Švab Lenarčič
Razvoj in uporaba geografskih informacijskih sistemov na Geodetski upravi Republike Slovenije

Marija Brnot, Marjana Duhovnik
Zbirka topografskih podatkov (DTM)

Klemen Čotar, Jernej Nejc Dougan
Flai.ai – spletna aplikacija za samodejno klasifikacijo oblaka točk

Žiga Kokalj, Gašper Stegnar, Marko Kovač
Orientacije streh obstoječega stavbnega fonda v Sloveniji

Aleš Marsetič, Urša Kanjir
Klasifikacija pokrovnosti z uporabo globokega učenja na časovnih vrstah podatkov PlanetScope

Natalija Novak, David Jesenko, Urška Drešček, Mihaela Triglav Čekada
Zbiranje prostovoljnih fotografij topografskih sprememb ter ocena njihove uporabnosti

Drago Perko, Jure Tičar, Matjaž Geršič
Standardizacija hidronimov v Sloveniji in geografski informacijski sistemiMore ...Regular price
39.00 €

Online price
35.10 €


Keywords
collective volume
digital models
geodesy
geographic information systems
geography
information systems
Slovenia
spatial data
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR